Met Aangepaste taakupdates uitvoeren kunt u een willekeurige reeks aangepaste taken uitvoeren op de virtual machines van een bestaande implementatie.

Met Aangepaste taakupdates uitvoeren kunt u de volgende taken uitvoeren.

  • Bedienen op het niveau van de virtual machine. Hiermee kunt u tegelijkertijd bewerkingen uitvoeren op verschillende onderdelen en services.

  • Scripts uitvoeren zonder eigenschap te wijzigen. Hiermee kunt u de scripts uitvoeren zonder de eigenschappen van een service of onderdeel in een bestaande implementatie te wijzigen.

Om Aangepaste taakupdates uitvoeren te starten via de REST API, moet u de volgende informatie opgeven.

  • Alle taken die moeten worden uitgevoerd.

  • De invoerparameters voor elke taak.

  • Het knooppunt waarop elke taak wordt uitgevoerd.

  • De uitvoeringsafhankelijkheid van elke taak in een knooppunt. Eén of meer taken wachten bijvoorbeeld tot andere taken zijn uitgevoerd en voltooid.

Wanneer Aangepaste taakupdates uitvoeren is gestart, wordt de samenvattingspagina van de implementatie weergegeven. De tijdlijn van de implementatie heeft een knooppunt dat de huidige uitvoering Aangepaste taakupdates uitvoeren vertegenwoordigd.

Aangepaste taakupdates uitvoeren ondersteunt bewerking terugdraaien. Wanneer de aangepaste taak niet kan worden uitgevoerd of wanneer u de eerder gemaakte wijzigingen wilt herstellen, moet u een andere aangepaste taak uitvoeren om de wijziging te herstellen. Dit komt doordat Application Services geen terugdraaiscript kan genereren voor elke willekeurige aangepaste taak.

Er zijn twee nieuwe REST API's geïntroduceerd waarmee u Aangepaste taakupdates uitvoeren kunt beheren.

  • Een profiel maken en inplannen voor Aangepaste taakupdates uitvoeren

  • Een profiel bijwerken en inplannen voor Aangepaste taakupdates uitvoeren

Zie REST API's in Application Services gebruiken voor meer informatie over REST API's.