Als u een toepassing kopieert, kunt u alle onderdelen van een toepassingsversie behouden, een nieuwe toepassingsnaam instellen en de toepassingsversie wijzigen in een zelfstandige toepassing.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een toepassingsarchitect.

 • Als u niet vertrouwd bent met het toevoegen van onderdelen aan een toepassingsblueprint, het maken van afhankelijkheden tussen onderdelen of het wijzigen van services en scripts, raadpleegt u Een toepassing maken.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Wijs op de pagina Toepassingen de toepassingskaartweergave aan.
 3. Klik op de knop Kopiëren (Toepassing kopiëren) om de toepassing te kopiëren.
 4. Selecteer een bestaande toepassingsversie in het vervolgkeuzemenu.
 5. Stel een nieuwe naam voor de toepassing in en voeg een beschrijving toe.

  Neem desgewenst de informatie op over de geconfigureerde eigenschappen en services, afhankelijkheden, knooppuntconfiguratie of aangepaste taken in het uitvoeringsplan.

 6. Klik op OK.

  De nieuwe toepassing wordt op de pagina Toepassingen weergegeven.

Volgende stappen

Maak een implementatieprofiel. Zie Een implementatieprofiel maken.