Gebruikers melden zich aan bij Application Services met SSO-referenties voor de geregistreerde tenant en beschikken ten minste over één toegewezen gebruikersrol voor de toepassing.

Application Services ondersteunt een verificatiemechanisme via vRealize Automation. Alle gebruikers in de identiteitsarchieven die in vRealize Automation zijn geconfigureerd voor de tenant die bij Application Services is geregistreerd, kunnen zich aanmelden met SSO-referentiegegevens, als er ten minste één gebruikersrol aan hen is toegewezen. Zie vRealize AutomationTenantbeheer voor meer informatie over het toewijzen van gebruikersrollen.