Er zijn diverse oplossingen mogelijk wanneer het updateproces om een configuratie te wijzigen mislukt.

Probleem

Een updateproces om een configuratie te wijzigen mislukt.

Oorzaak

Misschien probeert u een updateproces te starten om een configuratie in een eerder mislukte update te wijzigen. U probeert dan de mislukte eigenschap, bijvoorbeeld een poortnummer, te herstellen zodat u verder kunt gaan.

Oplossing

  • Start een ander updateproces om de configuratie in de eerder mislukte update te wijzigen.
    Application Services vult vooraf de eerder toegepaste succesvolle eigenschapswaarden in. De nieuwe waarden worden ontleend aan de eerder mislukte implementatie.

    U moet alle mislukte eigenschappen handmatig bijwerken wanneer u een ander updateproces start om de configuratie te wijzigen.

  • Maak of wijzig een updatescript om een mislukte eigenschap te negeren.
    Als u niet alle mislukte eigenschappen wilt bijwerken, kunt u een updatescript schrijven om de mislukte eigenschappen te negeren, zodat u verder kunt gaan met het updateproces.

    Het gewijzigde updatescript wordt niet opgeslagen en is alleen van toepassing op dat specifieke updateproces.