Een implementeerder kan een bestaand updateprofiel promoveren om alle eventuele implementaties in meerdere implementatieomgevingen bij te werken. U kunt hetzelfde type van een updateproces toepassen op meerdere implementaties die afkomstig zijn van dezelfde toepassingsversie.

Een implementeerder kan bijvoorbeeld een configuratie-update met betrekking tot de beveiliging toepassen op een of meer onderdelen van een toepassing tijdens verschillende implementaties die afkomstig zijn van dezelfde toepassingsversie.

Updateprofielen promoveren in verschillende implementatieomgevingen door middel van REST API wordt niet ondersteund.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer een implementatie die al is bijgewerkt.
  De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt geopend.
 3. Ga naar de werkbalk boven de implementatiesamenvatting en selecteer Implementatieweergave > Updatesweergave.
  Op de pagina met de samenvatting van de updates worden alle details met betrekking tot de implementatie getoond, zoals beschikbare updateprofielen en de naam en het versienummer van de toepassing.
 4. Zoek naar een bestaand updateprofiel om te promoveren.
 5. Klik op het pictogram Updateprofiel promoveren om het updateprofiel naar een of meer implementatieomgevingen te promoveren.
  Het dialoogvenster Updatepromotie beheren word geopend. Hierin wordt een lijst met de beschikbare implementatieomgevingen getoond.
 6. Ga naar de kolom Beschikbaar, selecteer de implementatieomgeving en klik op het pijltje Aan selectie toevoegen.
  De implementatieomgeving wordt in de kolom Geselecteerd weergegeven.
 7. (Optioneel) Als u een implementatieomgeving uit de kolom Geselecteerd wilt verwijderen, selecteert u de implementatieomgeving en klikt u op het pijltje Uit selectie verwijderen.
  De implementatieomgeving wordt in de kolom Beschikbaar weergegeven.
 8. Controleer de implementatieomgevingen in de kolom Geselecteerd en klik op Verzenden.

resultaten

Zodra het updateprofiel naar de geselecteerde implementatieomgevingen is gepromoveerd, wordt een pictogram met een groene duim omhoog weergegeven op de samenvattingskaart voor het updateprofiel.

Er wordt een meldingspictogram (pictogram dat aangeeft dat er een updateprofiel beschikbaar is om naar een of meer implementatieomgevingen te promoveren) weergegeven tijdens de implementatie in de enkel- of meervoudige implementatieomgevingen. Als het updateprofiel Clustered Dukes Bank bijvoorbeeld wordt gepromoveerd, wordt de mededeling in alle bestaande implementaties van de toepassing Clustered Dukes Bank binnen de geselecteerde implementatieomgeving weergegeven.

Volgende stappen

Pas het gepromoveerde updateprofiel toe op een implementatie die bij een van de geselecteerde implementatieomgevingen hoort. Zie Een gepromoveerd updateprofiel accepteren of verwijderen.