U kunt de algemene nalevingsstatus en gekoppelde beleidsdetails van een implementatie weergeven.

Gedurende de implementatie beoordeelt het levenscyclusscript SCANNEN in de beleidsdefinitie de nalevingsstatus van een implementatie. Het pictogram over de algemene nalevingsstatus wordt rood of groen, afhankelijk van de overtreding of naleving van beleidsdefinities in de implementatie. De weergegeven status op de pagina met de nalevingssamenvatting is een momentopname van de toepassingsblueprint op het moment waarop de implementatie is gestart. Het aantal nageleefde of overtreden beleidsdefinities en kritieke en niet-kritieke definities worden in de algemene nalevingsstatus weergegeven. Het gekoppelde implementatieprofiel bevindt zich naast de algemene status.

Boven de algemene nalevingsstatus wordt een tijdlijn weergegeven met een tijdstempel die toont wanneer de implementatiescan en mogelijke daaropvolgende nalevingsscans zijn gestart. Een daaropvolgende scan kan bijvoorbeeld controleren of een bijgewerkte beleidsdefinitie in de catalogus compatibel is met de bestaande implementatie.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er een beleidsinstantie op de implementatie is toegepast.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Voer de naam in van een implementatie die een beleidsdefinitie in het zoektekstvak heeft.
 3. Selecteer de implementatie uit de lijst met zoekresultaten.
  De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt geopend.
 4. Ga naar de werkbalk boven de implementatiesamenvatting en selecteer Implementatieweergave > Nalevingsweergave.
  De algemene nalevingsstatus wordt weergegeven. De gedetailleerde beleidsstatus wordt in een tabel weergegeven.
 5. Klik in de beleidskolom op een beleidsnaam die het beleid overtreedt om meer informatie in het nalevingslogboek te bekijken.
  Op basis van de informatie in het nalevingslogboek kunt u de overtreding in de beleidsdefinitie herstellen en de toepassing implementeren.
  Een beleid omtrent een geheugenlimiet kan bijvoorbeeld tonen dat twee van de tien virtual machines in een toepassingsimplementatie het beleid overtreden. U kunt de detailskolom van het beleid en het nalevingslogboek bekijken om de overtreding te identificeren en de toepassing te corrigeren.

Volgende stappen

Indien de implementatie op dat moment wordt uitgevoerd, kunt u de implementatiestatus op de pagina met de samenvatting van de implementatie volgen. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.