Voor sjablonen voor Windows virtual machines kunt u SID wijzigen gebruiken en Aan domein toevoegen inschakelen. Met de optie SID wijzigen kunnen alle geïmplementeerde virtual machines een unieke beveiligings-id (SID) verkrijgen. Schakel de optie in bij het voorbereiden van een sjabloon voor Windows virtual machines. Met de optie Aan domein toevoegen kunnen geïmplementeerde virtual machines lid worden van een opgegeven Windows Active Directory-domein.

Indien u een groot aantal Windows virtual machines moet implementeren die aan een zakelijk beheerd domein moeten worden toegevoegd, gebruikt u Windows-sjablonen met vooraf geconfigureerde domeininstellingen. Voor kleinere implementaties of implementaties die de flexibiliteit van het toevoegen aan meerdere domeinen vereisen, is het effectiever om Windows-sjablonen te gebruiken zonder vooraf geconfigureerde domeininstellingen en in plaats daarvan de vooraf gedefinieerde taak Aan domein toevoegen aan het uitvoeringsplan voor implementatie toe te voegen. Zie De vooraf gedefinieerde taak Aan domein toevoegen toevoegen.

Voorwaarden

 • Controleer of u een Windows vApp hebt gemaakt en of de sjabloon voor virtual machines is geconfigureerd. Zie Een vCloud Director vApp maken en Sjablonen voor Windows virtual machines in vCloud Director configureren.
 • Controleer of de Windows-domeinnaam, het domeinaccount en accountwachtwoord direct beschikbaar zijn.
 • Controleer of de virtual machine verbinding kan maken met de aangewezen domeincontroller.

  Er moet een DHCP-service op het netwerk aanwezig zijn en de door de DHCP opgegeven DNS-server moet de domeinnaam kunnen oplossen die in de gastaanpassingsinstellingen is opgegeven.

Procedure

 1. Start een vApp vanuit de bronsjabloon en vind de gekoppelde Windows virtual machine.
 2. Meld u aan bij de Windows virtual machine als gebruiker die deel uitmaakt van de lokale beheerdersgroep.
 3. Configureer alle netwerkinterfaces van de virtual machine om DHCP te gebruiken.
  1. Open het scherm Netwerkverbindingen.
  2. Selecteer Netwerkcentrum > Adapterinstellingen wijzigen.
  3. Open elke netwerkverbinding en selecteer Eigenschappen.
  4. Stel de Internet Protocol Versie 4/6 in op Automatisch een IP-adres verkrijgen en Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen.
 4. Sluit de Windows virtual machine af en stop de vApp in vCloud Director.
 5. Open de eigenschappen voor de virtual machine in vCloud Director en selecteer het tabblad Gastaanpassing OS om Gastaanpassing in te schakelen.
 6. Selecteer op het tabblad Gastaanpassing OS de optie SID wijzigen.
 7. Selecteer Aan domein toevoegen en voer de Windows-domeinnaam, het domeinaccount en het accountwachtwoord in.
 8. Selecteer Aan bibliotheek toevoegen om een nieuwe vApp-sjabloon van de vApp te maken.

resultaten

Tijdens implementatie verifieert Active Directory de aanmeldgegevens en laat het de Windows virtual machine lid van het domein worden.

Volgende stappen

Voeg de vApp-sjabloon aan de vCloud Director-bibliotheek toe. Zie Windows-sjablonen voor virtual machines aan de vCloud Director-catalogus toevoegen.