Als er een probleem optreedt tijdens of na het upgraden van uw Application Services-installatie, kunt u de installatie terugdraaien naar de versie vanwaar u de upgradeprocedure bent begonnen.

Voorwaarden

Voer de upgradeprocedure uit, zoals beschreven in Application Services upgraden.

Procedure

  1. Wijzig de gebruikersgegevens naar root-rechten, zodat u over voldoende rechten beschikt om het programma voor het verwijderen van de upgrade uit te voeren.
    su root
  2. Voer het programma voor het verwijderen van de upgrade uit in de map waarin het uitgepakte upgradeinstallatieprogramma zich bevindt.
     uninstall.sh
  3. Reageer op alle prompts.
  4. Wanneer het terugdraaien is voltooid, maakt u de cache van de browser leeg voordat u de webgebruikersinterface van Application Services gebruikt.

Resultaten

Application Services wordt teruggedraaid naar de versie vanwaar u de upgradeprocedure bent begonnen.