U kunt een beleid bewerken om beleidsdefinities toe te voegen of te verwijderen, het actiescript bewerken of de scanparameters wijzigen. Wanneer u beleidsdefinities bewerkt, heeft dit geen invloed op bestaande beleidsinstanties die daarvan zijn afgeleid. De wijzigingen worden alleen in nieuwe beleidsinstanties geïmplementeerd.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.
 • Als u voorbeelden van beleidsdefinities en acties wilt zien, selecteert u Bibliotheek > Beleidsregels om de vooraf gedefinieerde beleidsregels weer te geven.
 • Controleer of er een beleidsversie beschikbaar is in de Application Services-bibliotheek. Zie Een beleid aan de bibliotheek toevoegen.
 • Maak een kopie van het beleid om de originele versie te behouden voor toekomstige referentie en bewerk de kopie.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Beleidsregels.
 2. Kopieer een bestaande beleidsversie.
  1. Open een beleidsversie en klik in de werkbalk op Kopiëren.
   Wanneer u een beleid kopieert, blijven het actiescript en alle eigenschappen behouden. U kunt de naam van de bestaande beleidsversie niet wijzigen.
  2. Wijzig het versienummer, werk de beschrijving bij en klik op Opslaan.
   Met het versienummer en de beschrijving kunt u het verschil tussen het nieuwe beleid en de oorspronkelijke versie aangeven.
 3. Pas de eigenschappen en het actiescript van het bestaande beleid aan.
  1. Klik in de werkbalk op Bewerken.
  2. Voer de gewenste wijzigingen door en klik op Opslaan.

Volgende stappen

Verwijder een dubbel of verouderd beleid. Zie Een beleid verwijderen.