U kunt beleidsdefinities maken om een aangepaste set regels vast te leggen waarmee de nalevingsstatus van de implementatie van een toepassing wordt beoordeeld.

Application Services omvat de volgende vooraf gedefinieerde beleidsdefinities.

 • Services die op de zwarte lijst staan: hiermee wordt gecontroleerd of een ongewenste service in het blueprintknooppunt of de logische sjabloon wordt gebruikt.
 • Geheugenbeleid: hiermee wordt het geheugen van het knooppunt vergeleken met de gedefinieerde minimum- en maximumwaarden van het geheugen.
 • CPU-beleid: hiermee worden de CPU-waarden van het knooppunt vergeleken met de opgegeven minimum- en maximumwaarden van het geheugen.
 • Beleid inzake maximaal aantal virtual machines: hiermee wordt in alle knooppunten in een implementatie het totale aantal virtual machine-instanties gecontroleerd, met uitzondering van tijdelijke virtual machines voor externe services.
 • Verplichte services: hiermee wordt gecontroleerd of een blueprintknooppunt voor de opgegeven verplichte services ontbreekt.

Beleidsregels zijn zichtbaar voor alle bedrijfsgroepen in de tenant, maar ze zijn niet zichtbaar in andere tenants.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.
 • Als u voorbeelden wilt zien van hoe u een beleid kunt noemen of beschrijven, selecteert u Bibliotheek > Beleidsregels om het vooraf gedefinieerde beleid weer te geven.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Beleidsregels.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Stel de naam van het beleid in, voeg een beschrijving toe en klik op Opslaan.
  Gebruik een naam die betrekking op de beleidsdefinitie heeft voor traceringsdoeleinden. Als het beleid bijvoorbeeld controleert of er specifieke services zijn die altijd tijdens de implementatie op toepassingen worden toegepast, kunt u de servicenamen in de beschrijving noteren.
 4. Klik op Beleidsversie maken om een beleidsversie te maken.
  U kunt meerdere versies voor een beleid maken.
  Er wordt een pagina geopend voor het maken van een beleidsversie.
 5. Vul de gegevens voor de beleidsversie in.
  De naam van de beleidsversie blijft hetzelfde.
  1. U kunt grote, kleine of microreleaseversies opgeven, met of zonder kwalificaties.
   U kunt bijvoorbeeld versienummers als 1.0, 1.5, of 1.0.1-CPU-Beleid gebruiken.
  2. (Optioneel) Vermeld in het gedeelte Beschrijving de definities in het beleid. Als het beleid op een eerdere versie is gebaseerd, geef dan in detail de verschillen tussen de twee beleidsversies aan.
 6. Definieer voor de naam en de beschrijving van de eigenschap een variabele en voeg een beschrijving toe (optioneel).
  De eigenschapnaam mag niet met een cijfer beginnen.
 7. Als u het type wilt wijzigen, selecteert u een string- of arrayeigenschap in het vervolgkeuzemenu.
  U kunt geen typen aan het menu toevoegen.
 8. Typ de waarde die deze eigenschap moet vervangen wanneer het script wordt uitgevoerd.
  U kunt bijvoorbeeld voor de eigenschap max_cpu_count het getal 10 in dit veld invoeren om het maximumaantal CPU's dat in een toepassing mag worden gebruikt op te geven.
 9. Schakel het selectievakje Beveiligd in voor wachtwoorden die u definieert of om de waarden van andere eigenschappen te verbergen.
  Als een eigenschap wordt gewijzigd van Beveiligd in Niet-beveiligd, wordt in Application Services de waarde van de eigenschap opnieuw ingesteld, met het oog op beveiliging. U moet een nieuwe wachtwoordwaarde voor de eigenschap instellen.
 10. Klik op Verwijderen om de geselecteerde rij uit de sectie Eigenschappen te verwijderen.
 11. (Optioneel) Klik op Opnieuw instellen om terug te keren naar de originele eigenschapswaarde.
 12. Klik op OK en sla uw wijzigingen op zodra u klaar bent.

resultaten

Het beleid dat u hebt gemaakt, is toegevoegd op de pagina.

Volgende stappen

Voeg een beleidsdefinitiescript toe om de nalevingsstatus van een implementatie te beoordelen. Zie Een beleidsdefinitiescript maken.