Als u een toepassingsversie niet langer nodig hebt, kunt u deze uit de toepassing verwijderen.

Wanneer u een toepassingsversie verwijdert, worden de blueprints verwijderd. U kunt geen toepassingsversie met implementatieprofielen verwijderen.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij Application Services als een toepassingsarchitect.
  • Als u niet vertrouwd bent met het toevoegen van onderdelen aan een toepassingsblueprint, het maken van afhankelijkheden tussen onderdelen of het wijzigen van services en scripts, raadpleegt u Een toepassing maken.
  • Controleer of u lid bent van de bedrijfsgroep die eigenaar is van de toepassingsversie.

    Als u geen lid bent van de bedrijfsgroep die eigenaar is van de toepassingsversie, wordt de knop Verwijderen uitgeschakeld.

Procedure

  1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
  2. Open een toepassing en selecteer een toepassingsversie.
  3. Klik op Verwijderen en OK om uw keuze te bevestigen.

resultaten

De toepassingsversie wordt verwijderd en de lijst met Toepassingsversies wordt weergegeven.