Maak voor elke implementatieomgeving een ander implementatieprofiel. In een implementatieprofiel kunt u toepassingseigenschappen voor een specifieke implementatie invoeren of overschrijven indien de optie Overschrijven bij implementatie voor de eigenschap is ingeschakeld.

Voor een bepaalde implementatieomgeving kunt u bijvoorbeeld de databasepoort veranderen in 3307.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of u lid bent van de juiste bedrijfsgroep.
 • Controleer of er minstens één toepassing in Application Services is gemaakt. Zie Toepassingen maken.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.
  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.
 3. Selecteer een toepassingsversie en klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
  Er wordt een selectiemenu weergegeven.
 4. Selecteer Implementatieprofiel maken in het menu.
  Het menu bevat ook de optie Samengesteld implementatieprofiel maken, waarmee u een cluster kunt maken van bestaande implementatieprofielen.
 5. Geef een naam op voor het implementatieprofiel.
  U kunt het profiel een naam geven die een indicatie is voor het type gebruikte omgeving, een specifieke overschrijfeigenschap of een geclusterde knooppuntconfiguratie.
  De toepassing MijnTimeCard kunt u bijvoorbeeld mijnTimeCard-QA noemen, om aan te geven dat dit profiel voor de QA-omgeving is in plaats van de productieomgeving.
 6. Als u een implementatieprofiel voor een gedeelde toepassing maakt, selecteert u een bedrijfsgroep uit het vervolgkeuzemenu.
  U kunt geen bedrijfsgroep selecteren voor een privétoepassing.
 7. Klik op Implementeren.

resultaten

De wizard Implementatieprofiel wordt geopend met de pagina Implementatieomgeving gemarkeerd.

Volgende stappen

Wijs de logische sjablonen en netwerksjablonen voor de toepassingsimplementatie toe. Zie De implementatieomgeving configureren.