Als u Application Services in vSphere wilt installeren, moet u een OVF-sjabloon implementeren.

U kunt een OVF-sjabloon implementeren vanaf elk lokaal bestandssysteem dat toegankelijk is vanaf de vSphere Client-machine of vanaf een externe webserver. De lokale bestandssystemen kunnen lokale schijven, verwijderbare media en gedeelde netwerkstations omvatten.

Voorwaarden

  • Controleer of u aan alle vereisten hebt voldaan die zijn opgenomen in de lijst Installatie van Application Services voorbereiden voor vSphere.
  • Er moet een OVF-sjabloon voor Application Services beschikbaar zijn voor implementatie. Raak vertrouwd met het implementeren van OVF-sjablonen op een vSphere Client. Zie de documentatie bij vSphere.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vSphere Client.
  2. Selecteer Bestand > OVF-sjabloon implementeren.
    De wizard OVF-sjabloon implementeren wordt geopend.
  3. Configureer de instellingen voor Cluster, Bronpool en Opslag.
  4. Wijs de sjabloon toe aan een netwerk in een pool met IP-adressen.
  5. Schakel het selectievakje Inschakelen na implementatie in.
  6. Controleer de implementatie-instellingen en klik op Voltooien.

resultaten

De virtual machine voor Application Services wordt geïmplementeerd en ingeschakeld.

Volgende stappen

Initialiseer de Application Services-toepassing. Zie De Application Services-toepassing starten.