Voordat u de inhoud van een bestaande Linux- of Windows-sjabloon bij kunt werken of deze kunt gebruiken voor het maken van een nieuwe sjabloon, moet u de passende opdrachten uitvoeren om de agentbootstrapservice te verwijderen.

Linux-sjabloon: de status van de agentbootstrap van Application Services wordt door de opdracht agent_reset.sh opnieuw ingesteld en er worden bestaande runtime-logbestanden verwijderd. U kunt zich als root op de virtual machine aanmelden en deze opdracht uitvoeren:

/opt/vmware-appdirector/agent-bootstrap/agent_reset.sh
Windows-sjabloon: met de opdracht agent_reset.bat worden bestaande runtime-logbestanden verwijderd. Typ de volgende opdracht in een PowerShell-opdrachtvenster.
\opt\vmware-appdirector\agent-bootstrap\agent_reset.bat
Voor de Windows-sjabloon kunt u ook de bestaande agentbootstrap voor Application Services en de gastagent voor vRealize Automation 6.0 of later verwijderen. Voer de volgende opdracht in een PowerShell-opdrachtvenster uit.
\opt\vmware-appdirector\agent-bootstrap\agent_bootstrap_removal.bat