U kunt de eigenschappen binden van knooppunten, services en toepassingsonderdelen die worden gebruikt in de bijbehorende toepassingen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen).
 2. Klik op Kiezen in de kolom Eigenschap.

  Het dialoogvenster Een eigenschap selecteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer van de implementatieprofielen die u hebt toegevoegd aan het samengestelde implementatieprofiel met behulp van het vervolgkeuzemenu Implementatieprofiel.
 4. Selecteer een keuzerondje voor Service of Toepassingsonderdeel.

  Welk keuzerondje geselecteerd wordt, kan verschillen per implementatieprofiel.

 5. Selecteer een item in het bijbehorenhet vervolgkeuzemenu.

  Uw keuze bepaalt welke eigenschappen kunnen worden geselecteerd.

 6. Selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzemenu Eigenschap.
 7. Klik op OK.
 8. Klik op Kiezen in de kolom Aan eigenschap binden.
 9. Selecteer van de implementatieprofielen die u hebt toegevoegd aan het samengestelde implementatieprofiel met behulp van het vervolgkeuzemenu Implementatieprofiel.

  In het menu worden de implementatieprofielen weergegeven die, voorafgaand aan het huidige implementatieprofiel, zijn geïmplementeerd. Deze implementatieprofielen hebben kleinere ordernummers dan het huidige implementatieprofiel.

 10. Selecteer een keuzerondje voor Knooppunt, Service of Toepassingsonderdeel.

  Welk keuzerondje geselecteerd wordt, kan verschillen per implementatieprofiel.

 11. Selecteer een eigenschap in het vervolgkeuzemenu Aan eigenschap binden.
 12. Klik op OK.
 13. Herhaal de procedure om aanvullende eigenschappen, naar behoefte, te koppelen.
 14. Klik op Opslaan.