Application Services biedt een aantal veel gebruikte eigenschappen als vooraf gedefinieerde eigenschappen. Deze eigenschappen zijn beschikbaar voor geclusterde knooppunten.

Normaal gesproken hebben de meeste services het IP-adres nodig van de virtual machines waarop zij worden uitgevoerd. Voor geclusterde knooppunten kan een service de IP-adressen van alle virtual machines in het cluster nodig hebben. Daarom is het IP-adres van de virtual machine toegewezen als een vooraf gedefinieerde eigenschap.