U kunt basale of geavanceerde externe services aan een blueprint toevoegen als uw toepassing de externe services nodig heeft om te kunnen werken.

Voorwaarden

Procedure

 1. Open een bestaande toepassingsblueprint.
 2. Selecteer een externe service en sleep deze naar het blueprintcanvas.
  U kunt bijvoorbeeld de externe services van vPostgres aan de blueprint toevoegen.
 3. (Optioneel) Maak afhankelijkheden in de van toepassing zijnde onderdelen in de blueprint.
  Er wordt een blauwe stippellijn weergeven die naar het afhankelijke onderdeel wijst.
 4. Klik op de eigenschap die u wilt bewerken.
  U kunt de eigenschappen van de externe service bewerken of definiëren, net als andere services in de bibliotheek.
 5. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Toepassingen implementeren.