Elk onderdeel bevat de vooraf gedefinieerde fasen van de levenscyclus of acties voor het installeren, configureren, starten, bijwerken, terugdraaien en ontkoppelen van scripts voor een service- of toepassingsonderdeel.

De catalogusbeheerder van toepassingen moet een Bash-, Windows CMD-, PowerShell- of BeanShell-script opgeven voor minstens een van de levenscyclusfasen INSTALLEREN, CONFIGUREREN, STARTEN, BIJWERKEN, TERUGDRAAIEN of ONTKOPPELEN. Deze scripts zijn aangepast om de onderdeeleigenschappen te gebruiken.

Als u bijvoorbeeld een Apache Tomcat-server in een virtual machine wilt implementeren, kunt u de volgende scripts toevoegen:

INSTALLEREN
Download de Tomcat-serverinstallatiedelen en installeer de Tomcat-service.
CONFIGUREREN
Stel JAVA_OPTS, CATALINA_OPTS en andere vereiste configuratie in.
STARTEN
Start de Tomcat-service met behulp van de startopdracht op de Tomcat-server.
BIJWERKEN
Pas de configuratie van de Tomcat-service aan met behulp van het updatescript of wijzig de clustergrootte om een geïmplementeerde toepassing te schalen en de geclusterde knooppunten met een load balancer te beheren.
TERUGDRAAIEN
Pas het terugdraaiscript aan als het updateproces van de Tomcat-service niet is gelukt vanwege problemen met de prestaties of de beveiliging, of als het updateproces wel is gelukt, maar de geïmplementeerde toepassing fouten bevat.
ONTKOPPELEN
Pas het ontkoppelingsscript van de Tomcat-service aan om bijvoorbeeld specifieke acties in de toepassing uit te voeren voordat een implementatie wordt ontkoppeld.

De toepassingsarchitect kan parameters aan het script toevoegen door bijvoorbeeld de locatie van het installatieprogramma, het installatiepad en de startopdracht voor Tomcat als eigenschappen in het script vast te leggen. De parameters renderen de scripts generiek. U kunt de service in verschillende omgevingen implementeren zonder deze generieke scripts aan te hoeven passen.

U kunt ook parameterwaarden uit het actiescript aanpassen. U kunt naar deze aangepaste eigenschappen verwijzen als eigenschapswaarden voor andere onderdelen. Zie de handleiding Bibliotheekservices van Application Services gebruiken.

De scripts die voor een actie zijn gedefinieerd, worden uitgevoerd in de directory /tmp/. Het Linux-script bevindt zich hier: /tmp/runId/ComponentName-LifecycleStageName. De runId is de unieke taakidentifier voor elke implementatie. Deze is beschikbaar in het statusvenster Taakdetails van de pagina met de samenvatting van de implementatie. Het Windows-script bevindt zich hier: \Users\darwin\AppData\Local\Temp.

Opmerking: Controleer of er geen processen zijn die prompts geven voor gebruikersinteractie wanneer het actiescript wordt uitgevoerd. Door onderbrekingen wordt het script gepauzeerd, waardoor het in een niet-actieve staat blijft en uiteindelijk zal mislukken. Bovendien wordt de implementatie door de Application Services-agent gestopt en als mislukte implementatie gemarkeerd als er een Windows CMD-script bestaat met de status non-zero exit. Gebruik exit /b 0 om een geslaagde status aan te geven en exit /b non-zero voor een foutstatus.

Zie Ondersteunde actiescripts en scripts voor aangepaste taken.

U kunt een service of aangepaste taak toevoegen tijdens de implementatie van een toepassing en de onderdeelactie definiëren. Zie Een service aan de bibliotheek toevoegen en Een aangepaste taak aan de bibliotheek toevoegen.