U moet vCenter Server-sjablonen voor Windows virtual machines maken als u met blueprints van vRealize Automation kloonimplementaties wilt maken. Application Services gebruikt de blueprints van vRealize Automation om op Windows gebaseerde toepassingen en services in de vSphere-omgeving te implementeren.

Voorwaarden

 • Houd u aan de versievereisten voor uw release. Zie de ondersteuningsmatrix in de documentatie bij vRealize Automation op https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.
 • Controleer of vCenter Server 5.0, 5.1 of 5.5 is geïnstalleerd en geconfigureerd.
 • Controleer of er een vSphere Windows virtual machine beschikbaar is. Zie Vereisten aan virtual machines voor het maken van aangepaste vRealize Automation-sjablonen.
 • Controleer of er op de vSphere Windows virtual machine geen oudere versie van een vRealize Automation 5.2- of 6.0-gastagent of een bootstrap voor de Application Services-agent is geïnstalleerd. Zie de vSphere-documentatie.
 • Maak uzelf vertrouwd met sjabloonconversie en het maken van een aanpassingsspecificatie voor een besturingssysteem. Zie de vSphere-documentatie.
 • Verwijder de bestaande vRealize Automation-agentservice en de bootstrapservice van de Application Services-agent. Zie vRealize Automation.
 • Controleer of alle artefacten van de netwerkconfiguratie uit de netwerkconfiguratiebestanden zijn verwijderd.

Procedure

 1. Meld u aan bij de vSphere-client en open een Windows virtual machine.
 2. Geef de invoergegevens van Windows Administrator op en open een opdrachtprompt.
 3. Download en installeer de ondersteunde Java SE 7 Runtime Environment van http://Application_Director_IP/agent/jre-1.7.0_72-win64.zip.
  1. Maak de map \opt\vmware-jre en pak het JRE-bestand in deze map uit.
  2. Open een PowerShell-opdrachtvenster en geef type \opt\vmware-jre\bin\java -version op om de installatie te verifiëren.
   De geïnstalleerde versie van Java wordt weergegeven.
 4. De vRealize Automation-gastagent installeren.
  1. Wijzig de directory in C:\.
  2. Download het bestand GugentZip.zip voor 32-bits platforms of GugentZip_64.zip voor 64-bits platforms vanaf de installatiepagina van de toepassingsbeheerconsole van vRealize Automation op https://vcac-va-hostname_or_IPaddress:5480/installer/.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade ZIP-bestand en selecteer Deblokkeren in het pop-upmenu.
   Hierdoor wordt de inhoud van het ZIP-bestand gedeblokkeerd.
  4. Pak het installatiebestand uit op C:\.
   Bijvoorbeeld als C:\VRMGuestAgent\WinService.exe.
 5. Download het bootstrapbestand van de Application Services-agent vanaf http://Application_Director_IP/agent/vmware-appdirector-agent-bootstrap-windows_VersionNumber.zip.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade ZIP-bestand en selecteer Deblokkeren in het pop-upmenu.
   Belangrijk: Als u deze beveiligingsfunctie van Windows niet uitschakelt, kunt u het bootstrapbestand van de Application Services-agent niet gebruiken.
  2. Pak het bestand vmware-appdirector-agent-bootstrap-windows_versie.zip uit in de map \temp.
  3. Voer het hulpprogramma rktools.exe uit en voeg het hulpprogramma NTRights.exe toe aan de map \temp.
   Het hulpprogramma NTRights.exe wordt in het script install.bat gebruikt voor de configuratie van de agentbootstrapservice die wordt uitgevoerd in het darwin-gebruikersaccount. Het hulpprogramma is deel van de Windows Server 2003 Resource Kit Tools ( rktools.exe), die u op de Microsoft-downloadwebsite kunt downloaden.
  4. (Optioneel) Als het hulpprogramma NTRights.exe niet beschikbaar is, kunt u de agentbootstrapservice handmatig configureren om in een specifiek gebruikersaccount uit te voeren nadat u het script install.bat hebt uitgevoerd.
 6. Voer de volgende stappen uit om de agentbootservice voor vRealize Automation te installeren.
  1. Open een Windows CMD-console en navigeer naar de map \temp.
  2. Geef de opdracht op om de agentbootstrap te installeren.
   install.bat password=Password cloudProvider=vcac vcacServer=IaaS_Server_FQDN httpsMode=true

   Het script install.bat maakt een gebruikersaccount met de naam darwin voor de agentbootstrapservice en gebruikt het door u ingestelde wachtwoord. Het Wachtwoord moet aan de wachtwoordvereisten van Windows voldoen.

 7. Controleer of de gebruiker darwin_user bestaat.
  1. Voer lusrmgr.msc in bij een opdrachtprompt.
  2. Controleer of de gebruiker darwin_user bestaat en of deze deel uitmaakt van de beheerdersgroep.
  3. Stel het wachtwoord in op nooit verlopen.
   Deze instelling zorgt ervoor dat de sjabloon ook na 30 dagen kan worden gebruikt.
  Als de gebruiker niet beschikbaar is, moet u controleren of het wachtwoord voor de Windows-server accuraat is.
 8. Controleer of Application Services en VRM Agent-services zijn geïnstalleerd.
 9. Sluit de Windows virtual machine af.
 10. Maak een aanpassingsspecificatie voor de Windows virtual machine.
  Met een aanpassingsspecificatie kunt u eigenschappen van het Windows-besturingssysteem wijzigen, zoals de hostnaam, netwerkinstellingen en licentie-instellingen. Door gastbesturingssystemen aan te passen kunt u problemen helpen voorkomen die zich kunnen voordoen als virtual machines met identieke instellingen met dubbele hostnamen worden geïmplementeerd.
  1. Selecteer Home > Customization Specifications Manager.
  2. Klik op Nieuw om een aanpassingsspecificatie te maken.
  3. Geef in de wizard vSphere Client Windows Guest Customization de naam van de aanpassingsspecificatie op.
  4. Selecteer in het NetBIOS-gedeelte de optie Naam virtual machine gebruiken en voer in het gedeelte Beheerderswachtwoord het beheerderswachtwoord van het Windows-besturingssysteem in.
  5. Accepteer de standaardinstellingen en klik op Voltooien.
   De informatie van deze aanpassingsspecificatie wordt door een blueprint voor op Windows gebaseerde vRealize Automation gebruikt voor het maken van een kloon of gekoppelde implementatie.
 11. Klik in de inventaris met de rechtermuisknop op de Windows virtual machine en selecteer Sjabloon > Converteren naar sjabloon.
  In vCenter Server wordt de virtual machine als sjabloon gemarkeerd en wordt de taak in het deelvenster Recente taken weergegeven.

Volgende stappen

Maak een blueprint voor vRealize Automation voor de implementatie van klonen of gekoppelde klonen. Zie vRealize Automation of vRealize Automation-blueprint voor gekoppelde kloonimplementatie maken en instellen.