Het systeem genereert uitvoeringsplannen voor de implementatie op basis van de toepassingsblueprint. U kunt het uitvoeringsplan controleren en aangepaste taken toevoegen om extra aangepaste taken in de toepassingsimplementatie uit te voeren voordat u de toepassing implementeert.

Over deze taak

De blauwe stippellijnen in het uitvoeringsplan geven een specifieke volgorde aan waarin de implementatietaken worden uitgevoerd.

inrichtingstaken voor de host- en agentbootstrap worden naast onderdelen voor elk knooppunt weergegeven. Voor toepassingen die worden geïmplementeerd in de vRealize Automation-omgeving, worden naast de host- en agentbootstraptaken ook de inrichtingstaken voor de netwerkbootstrap weergegeven. Deze inrichtingstaken geven de processen weer die plaatsvinden voordat de agent de installatie en instellingstaken voor elk onderdeel uitvoert. Wanneer een implementatie mislukt, kunt u de logboeken van de inrichtingstaken bekijken om het probleem op te lossen. U kunt geen aangepaste taken toevoegen tussen inrichtingstaken voor host-, agent- of netwerkbootstrap in een uitvoeringsimplementatieplan.

Als een toepassing externe services bevat die een script nodig hebben om uitgevoerd te kunnen worden, worden tijdelijke virtual machines weergegeven in het uitvoeringsplan. Application Services verwijdert deze virtual machines nadat de scripts succesvol zijn uitgevoerd in de inrichtingstaken voor de host- en agentbootstrap. Als de toepassing mislukt voordat de tijdelijke virtual machines zijn verwijderd, moet u de knooppunten identificeren die de virtual machines met externe services bevatten en deze uit uw cloudomgeving verwijderen.

Een blueprint helpt om een algemeen uitvoeringsplan voor een toepassing in alle implementatieomgevingen te genereren. Soms moet u het uitvoeringsplan voor elke implementatieomgeving aanpassen. Wanneer een toepassing bijvoorbeeld wordt geïmplementeerd in de productieomgeving, moet u na de implementatie misschien een e-mail verzenden. In de testomgeving zijn dergelijke controles misschien niet nodig. U kunt een aangepaste e-mailtaak maken om een e-mailmelding te verzenden wanneer de implementatietaak van een service- of toepassingsonderdeel is geslaagd. U kunt deze taak toevoegen aan het uitvoeringsplan in het implementatieprofiel voor de productieomgeving.

Voorzichtig:

Controleer of er geen processen zijn waarvoor gebruikersinteractie nodig is wanneer de aangepaste taak wordt uitgevoerd. Bij elke onderbreking wordt de taak gepauzeerd, waardoor deze voor onbepaalde tijd in niet-actieve staat zal blijven. U kunt de toepassingsimplementatie na een uur annuleren. Anders laat Application Services de implementatie in een niet-actieve staat na drie dagen mislukken.

Voorwaarden

Procedure

 1. Controleer de inrichtingstaken, onderdelen en afhankelijkheden in het uitvoeringsplan.
 2. Klik op de knop Cluster uitvouwen (Het geclusterde knooppunt uitvouwen) om het knooppunt uit te vouwen als het knooppunt geclusterd is.

  Als het geclusterde knooppunt niet wordt uitgevouwen, wordt de aangepaste taak alleen aan de eerste virtual machine in de cluster toegevoegd. Als een toepassingsarchitect een knooppunt in een geclusterd knooppunt wijzigt, wordt een bestaande aangepaste taak alleen op de eerste virtual machine in de cluster toegepast. Een implementeerder moet tijdens de implementatie controleren of de aangepaste taak van toepassing is op de eerste virtual machine of op alle virtual machines in de cluster en de benodigde actie ondernemen.

 3. Voor services en onderdelen waaraan scripts zijn gekoppeld, klikt u op de pijl omlaag naast de onderdeel- of servicenaam om het script of de gebruikte variabele definities in het script weer te geven.
 4. (Optioneel) Selecteer de knop Scripttaak toevoegen () en sleep de aangepaste taak naar het knooppunt.

  Wanneer u de knop Scripttaak toevoegen sleept, worden ankers weergegeven (Taakanker toevoegen) die aangeven waar u de aangepaste taak kunt invoegen. Voor een geclusterd knooppunt voegt u de aangepaste taak aan elk knooppunt toe.

  U sleept bijvoorbeeld een of meer aangepaste taken naar het knooppunt Toepassingsserver, Databaseserver of Load Balancer.

  Nadat u een aangepaste taak bij een knooppunt hebt neergezet, wordt het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen geopend.

 5. (Optioneel) Selecteer een taak in het vervolgkeuzemenu Naam bibliotheektaak.

  De aangepaste taak wordt weergegeven die door het besturingssysteem van dat knooppunt wordt ondersteund. Als een aangepaste taak bijvoorbeeld wordt ondersteund door het besturingssysteem CentOS 6.3 en het besturingssysteem van het knooppunt Ubuntu 12.4.2 is, wordt de taak niet in het menu weergegeven.

  Wanneer u een aangepaste taak selecteert, worden de taak-, script- en eigenschapdetails in het dialoogvenster weergegeven.

 6. (Optioneel) U kunt de waarde van een eigenschap op het tabblad Eigenschappen overschrijven door op de eigenschap te klikken.

  In een aangepaste taak om een e-mail te verzenden is een van de eigenschappen bijvoorbeeld het e-mailadres van de ontvanger. U kunt de waarde van de e-mailadreseigenschap instellen op het e-mailadres van de ontvanger.

  1. In het dialoogvenster Eigenschap bewerken typt u de nieuwe waarde voor de eigenschap of selecteert u een bestaande eigenschap in het vervolgkeuzemenu om de eigenschap aan een van de eigenschappen in de toepassingsblueprint te binden.
  2. Klik op Opslaan.
 7. (Optioneel) In het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen controleert u de script- en eigenschapdetails van de aangepaste taak en klikt u op OK.
 8. Klik op Volgende om de instellingen van het implementatieprofiel te controleren.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Klik op OK.

Resultaten

Het implementatieprofiel wordt weergegeven voor de toepassingsversie.

Volgende stappen

Gebruik het implementatieprofiel om de toepassing te implementeren. Zie Implementeren met een afzonderlijk implementatieprofiel.