Wanneer u de specificatie van een artefact toewijst aan een instantie van de opslagplaats van een artefact, geeft u op waar het artefact kan worden gevonden tijdens de implementatie.

Over deze taak

U kunt ook een bestaande toewijzing van een instantie van de opslagplaats voor het artefact aan een specificatie van het artefact wijzigen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Artefacten.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen) voor opslagplaatsen voor artefacten.

  Het venster Opslagplaatsen voor een artefact wordt weergegeven.

 3. Selecteer de naam van een artefact in het vervolgkeuzemenu Naam van artefact.

  Alle instanties van opslagplaatsen voor artefacten die al zijn toegewezen aan de specificatie van een artefact, worden weergegeven in de lijst Instanties van opslagplaatsen voor artefacten.

 4. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen) voor instanties van opslagplaatsen voor artefacten.

  Er wordt een nieuwe rij met een vervolgkeuzemenu toegevoegd aan de lijst.

 5. Selecteer een instantie van een opslagplaats voor een artefact in het vervolgkeuzemenu.

  De eigenschapswaarden van de geselecteerde instantie worden weergegeven in de tabel Identificatiecode van artefact.

 6. (Optioneel) Geef indien nodig een nieuwe waarde op om een bestaande waarde van een eigenschap te vervangen.
 7. (Optioneel) Wijzig de huidige toewijzing van de instantie van de opslagplaats voor het artefact aan een specificatie van het artefact.
  1. Selecteer de specificatie van het artefact in het vervolgkeuzemenu Naam van artefact.
  2. Selecteer de instantie van de opslagplaats voor het artefact die u wilt wijzigen.
  3. Selecteer een andere instantie van de opslagplaats voor het artefact.
 8. Klik op OK.

Volgende stappen

Een artefact binden aan een blueprint van een toepassing