Een implementeerder kan de melding aanklikken om de onderdelen van het gepromoveerde updateprofiel te bekijken en vervolgens te bepalen of de wijzigingen worden geaccepteerd of verwijderd. Wanneer u de wijzigingen accepteert, voert Application Services een compatibiliteitscontrole uit tussen het gepromoveerde updateprofiel en de implementatie voordat de wijzigingen worden toegepast.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er minstens één updateprofiel is gepromoveerd naar een of meerdere implementatieomgevingen. Zie Een updateprofiel promoveren.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Zoek een implementatie met een meldingspictogram (het pictogram geeft aan dat er een updateprofiel beschikbaar is om naar een of meerdere ontwikkelingsomgevingen te promoveren) en klik op het pictogram.
  De pagina Updatessamenvatting wordt geopend.
 3. Klik op Toepassen.
  Application Services controleert de compatibiliteit tussen het gepromoveerde updateprofiel en de actuele bijgewerkte implementatie. Indien er ernstige incompatibiliteiten worden gevonden, kunt u de melding annuleren of verwijderen. Indien er niet-ernstige incompatibiliteiten worden gevonden, zoals het bestaan van een gelijknamig updateprofiel in de implementatie, kunt u verdergaan met het toepassen, verwijderen of annuleren van de melding.
 4. Controleer de nieuwe waarden of configuraties op de tabbladen Eigenschappen van de toepassing en Uitvoeringsplan van de wizard en selecteer Update toepassen.
 5. (Optioneel) Indien u de nieuwe waarden of configuraties in het gepromoveerde updateprofiel niet wilt toepassen, selecteert u Update verwijderen.
  Het gepromoveerde updateprofiel wordt verwijderd en het meldingspictogram ( het pictogram geeft aan dat er een updateprofiel beschikbaar is om naar een of meerdere ontwikkelingsomgevingen te promoveren) wordt uit de implementatie verwijderd.

Volgende stappen

U kunt een andere implementatie met een melding selecteren en verdergaan met het controleren en toepassen of verwijderen van het gepromoveerde updateprofiel.