In Application Services betekent het registreren van een cloudprovider dat u toegangssleutels gebruikt die zijn vastgesteld in een geldig AWS-account om verbinding te maken met een Amazon EC2-regio.

Bij de invoer van gegevens voor een cloudprovider worden de volgende codes voor Amazon-regio's ondersteund. Zie de documentatie Regions and Endpoints van Amazon AWS voor het meest actuele overzicht van de ondersteunde codes voor Amazon-regio's. Raadpleeg bijvoorbeeld http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html#ec2_region.

Tabel 1. Ondersteunde codes voor gangbare Amazon-regio's
Amazon-regiocode Regio
ap-northeast-1 Azië/Stille Oceaan (Tokio)
ap-southeast-1 Azië/Stille Oceaan (Singapore)
ap-southeast-2 Azië/Stille Oceaan (Sydney)
eu-west-1 EU (Ierland)
sa-east-1 Zuid-Amerika (Sao Paulo)
us-east-1 Oostkust VS (N. Virginia)
us-west-1 Westkust VS (N. Californië)
us-west-2 Westkust VS (Oregon)

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Cloudproviders.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Vul de cloudproviderinformatie in.
  Optie Beschrijving
  Naam en Beschrijving Geef gedetailleerde informatie op in het tekstvak Beschrijving. De tekst van het tekstvak verschijnt in de wizard Implementatieprofiel onder de kolom Cloudprovider.
  Type cloudprovider Amazon EC2 is het ondersteunde type.
  Amazon-regio Geef de code voor de Amazon-regio op. Indien uw regio bijvoorbeeld de oostkust van de VS (N. Virginia) is, zal de Amazon-regio us-east-1 zijn.

  Als u een niet-ondersteunde waarde opgeeft, kan de beschikbaarheidstunnel geen inhoud weergeven wanneer u een nieuwe implementatieomgeving probeert te maken.

  Proxy URL Indien uw bedrijfsnetwerk een proxyserver voor externe verbindingen vereist, voegt u de URL van de webproxy toe, zodat de server van de virtuele privécloud (VPC) verbinding met Amazon EC2 kan maken.
  Gebruikersnaam en Wachtwoord Instelling van toegangssleutels op het AWS-account.
 4. Klik op Verbinding valideren om te testen of de waarden die u hebt ingevoerd juist zijn.
 5. Klik op Opslaan.
  Indien een van de vereiste invoervelden voor de cloudprovider ongeldig is of leeg wordt gelaten, wordt u gevraagd deze velden te corrigeren wanneer u op Opslaan klikt.
 6. Als u Amazon AMI's wilt registreren, klikt u op Bewerken.
 7. Klik in het gedeelte Sjablonen op Nieuw om verder te gaan en AMI's of sjablonen van virtual machines te registreren.
 8. Selecteer een categorie in het vervolgkeuzemenu en klik op Sjablonen ophalen.
  U kunt AMI's selecteren die eigendom zijn van het AWS-account of die privé zijn voor het AWS-account.
  Gefilterde AMI's of cloudsjablonen die u hebt gemaakt of die privé zijn voor het AWS-account, worden in het vervolgkeuzemenu weergegeven.
 9. Schakel de selectievakjes naast een of meer sjablonen in de lijst in en klik op OK.
  De sjablonen die u hebt geregistreerd, worden toegevoegd aan de lijst met cloudsjablonen waaruit u kunt kiezen wanneer u logische sjablonen aan een cloudsjabloon toewijst.
 10. Om bestaande informatie voor een Amazon EC2-cloudprovider te wijzigen, klikt u op Bewerken en maakt u de gewenste wijzigingen.
 11. Klik op Opslaan.

resultaten

De Amazon EC2-regio is geregistreerd en de AMI's zijn beschikbaar om te worden gebruikt in Application Services.

Volgende stappen

Maak een implementatieomgeving om een toepassing in de cloudomgeving te implementeren. Zie Een Amazon EC2-implementatieomgeving maken.

Wijs deze AMI's toe aan de logische sjablonen van Application Services. Zie Een logische sjabloon aan de bibliotheek toevoegen.