U kunt de eigenschappen en actiescripts van de services en toepassingsonderdelen configureren om uw toepassingsimplementatie aan te passen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer een service of toepassingsonderdeel en wijzig de informatie op het tabbladen Details en Acties onder de blueprint.

  Alleen de eigenschappen die de catalogusbeheerder van toepassingen als overschrijfbaar heeft aangewezen kunnen in de toepassingsblueprint worden gewijzigd.

  Op de tabbladen Acties kunt u toegang tot scripts verkrijgen gedurende alle fasen van de levenscyclus van een onderdeel, inclusief installeren, configureren, starten, bijwerken, terugdraaien en ontkoppelen. Een catalogusbeheerder van toepassingen kan een servicescript bewerken vanuit Bibliotheek > Services.

 2. Om een eigenschap te wijzigen, klikt u op de eigenschap in de tabel.

  Indien u een enkel of geclusterd knooppunt hebt, moet u een waarde voor de vereiste eigenschap opgeven in minstens één van de fasen in de levenscyclus van de eigenschap. Om bijvoorbeeld een Apache Tomcat-server uit te voeren, is Java vereist en moet de eigenschapswaarde JAVA_HOME worden ingesteld.

  Het dialoogvenster Eigenschap bewerken wordt weergegeven.

 3. (Optioneel) Om een eigenschap aan een andere eigenschap of artefact te binden, selecteert u de eigenschapswaarde of de naam van het artefact in het vervolgkeuzemenu Blueprintwaarde in het dialoogvenster Eigenschap bewerken.

  Het binden van een andere eigenschap geeft u de mogelijkheid om een script aan te passen op basis van de eigenschapswaarden van de uitvoeringstijd van een ander knooppunt, zoals IP-adressen. Door het binden van een artefact kunt u een onderdeel gebruiken zonder de fysieke locatie ervan te kennen.

 4. Wanneer u klaar bent met het maken van de blueprint voor de toepassing, klikt u op Opslaan.

  Application Services controleert de topologie van de toepassing die u hebt gemaakt en toont een berichtenvenster met mogelijke foutmeldingen. Er wordt bijvoorbeeld een bericht weergegeven indien een eigenschapstype dat u hebt geselecteerd niet compatibel met een scripttype is of indien er een vereist script voor een service of onderdeel ontbreekt. Sommige foutmeldingen moeten worden gecorrigeerd voordat u de toepassing kunt opslaan.

Volgende stappen

Maak een implementatieprofiel. Zie Een implementatieprofiel maken.