Eigenschappen die voor elk onderdeel zijn gedefinieerd, kunnen in een actiescript voor elk van de levenscyclusfasen worden gebruikt.

Voor een berekende eigenschap kunt u de waarde aanpassen en de waarde naar de volgende levenscyclusfase van het actiescript verplaatsen. Als voor onderdeel A bijvoorbeeld de waarde progress_status als gefaseerd is gedefinieerd, wijzigt u deze waarde in progress_status=installed in de desbetreffende actiescripts van de levenscyclusfasen INSTALLEREN en CONFIGUREREN. Als onderdeel B aan onderdeel A is gebonden, zijn de eigenschapswaarden van progress_status in de levenscyclusfasen van het actiescript dezelfde als bij onderdeel A.

Definieer in de blueprint dat onderdeel B afhankelijk is van A. Deze afhankelijkheid bepaalt de verplaatsing van de juiste eigenschapswaarden tussen onderdelen, of ze zich nu in hetzelfde knooppunt of in verschillende knooppunten bevinden.

U kunt bijvoorbeeld een eigenschapswaarde in een actiescript bijwerken met behulp van de ondersteunde scripts.

  • Bash progress_status="completed"
  • Windows CMD set progress_status=completed
  • Windows PowerShell $progress_status="completed"
  • BeanShell progress_status="completed"
Opmerking: Array- en inhoudeigenschappen ondersteunen de verplaatsing van aangepaste eigenschapswaarden tussen actiescripts van levenscyclusfasen en onderdelen niet.