Op de pagina met de samenvatting van de implementatie kunt u details over de voortgang bekijken en zien of een toepassingsimplementatie of updateproces is geslaagd of mislukt. U kunt de toegekende IP-adressen, de gekozen cloudnetwerken, de logboeken van elke installatie, de configuratie en de uitgevoerde opstart- en updatescripts bekijken.

Over deze taak

Op de pagina met de samenvatting van de implementatie vindt u de algemene status van de implementatie. Elke implementatie op de samenvattingspagina heeft een momentopname van de toepassingsblueprint en van het implementatieprofiel van het moment waarop de implementatie is gestart. Als u wijzigingen aanbrengt in de actuele toepassingsblueprint of het implementatieprofiel, hebben die wijzigingen geen invloed op de blueprint of de implementatie die in een specifieke implementatie wordt weergegeven. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken. In de samenvattingspagina voor de samengestelde implementatie worden de details van alle toepassingsimplementaties weergegeven en via deze pagina kan eenvoudig toegang worden verkregen tot de samenvattingspagina's voor implementatie, zoals beschreven in De pagina met samenvatting van Samengestelde implementatie gebruiken.

Alle Application Services-rolllen kunnen de implementaties in hun bedrijfsgroepen weergeven.

Voorwaarden

Controleer dat er een toepassing is geïmplementeerd of dat er een updateproces is gestart. Zie Implementeren met een afzonderlijk implementatieprofiel of Toepassingsimplementaties bijwerken.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Klik op de naam van de implementatie.

  De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt geopend met statusvensters. Het statusvenster Details virtual machine biedt snelle toegang tot elke virtual machine. Daar kunt u zich aanmelden bij de virtual machine die in vCloud Director is geïmplementeerd.

 3. Als u de status van een taak, een afhankelijke taak of virtual machines die IP-adressen ophalen, wilt weergeven, klikt u op het pictogram Uitvouwen (Statusvenster uitvouwen) om het van toepassing zijnde venster op de samenvattingspagina van de implementatie te openen.
 4. Klik op het pictogram Minimaliseren (Het statusvenster minimaliseren) om de gehele samenvatting van de implementatiestatus weer te geven.
 5. De algemene implementatiestatus vindt u in het statusvenster Taakdetails.
 6. De naam van de implementatietaak vindt u in het statusvenster Taakdetails in de sectie Taaksamenvatting.

  In de sectie Taaksamenvatting vindt u details over het implementatie- of updateprofiel, de gebruikersrol, naleving van het beleid, de start- en eindtijd van de implementatie, de laatste keer dat de toepassing is bijgewerkt, het run-id-nummer van de submap met de logboeken en de waarde die aan de naam van de toepassing is toegewezen.

  U hebt de naam van de vApp, de machine of de instantie nodig om informatie te vinden over de implementatie in vCloud Director, vCloud Automation Center of Amazon EC2. U kunt de voortgang van een implementatie ook controleren vanuit de gebruikersinterface van vCloud Director, vCloud Automation Center en Amazon EC2.

 7. In het statusvenster Taakdetails in de sectie Implementatielocatie vindt u de implementatieomgeving, de naam van de cloudprovider, de beschrijving van de cloudprovider, het IP-adres van de host, de naam van de vCloud Director Org, de bedrijfsgroep en het reserveringsbeleid, de Amazon VPC en de daaraan gekoppelde Beschikbaarheidszone en de details van de Gebruikersnaam.

  De implementatie-informatie in deze sectie is een momentopname van de toepassingsblueprint en het implementatieprofiel op het moment van de implementatie. Als u wijzigingen aanbrengt in de daadwerkelijke toepassingsblueprint, hebben die wijzigingen geen invloed op de blueprint die in een specifieke implementatie wordt weergegeven. De informatie over de cloudprovider en de implementatie vormt een afspiegeling van de details van de cloudprovidertoewijzing en de implementatieomgeving die voor de toepassingsimplementatie zijn gemaakt.

 8. In het statusvenster Taakdetails in de sectie Toepassingsdetails vindt u de naam en versie-informatie van de toepassingsblueprint.
 9. Vouw het statusvenster Blueprint uit om de eigenschapoverschrijvingen in de blueprint en het implementatieprofiel weer te geven.

  In dit statusvenster vindt u een momentopname van de instellingen en definities die de blueprint bevatte op het moment van de implementatie. Als u wijzigingen aanbrengt in de daadwerkelijke toepassingsblueprint, hebben die wijzigingen geen invloed op de blueprint die in een specifieke implementatie wordt weergegeven. U kunt een implementatie verwijderen zonder onderdelen of services in de toepassing te beïnvloeden.

  1. Selecteer een service- of toepassingsonderdeel en klik op het tabblad Eigenschappen.
  2. In de kolom Vorige waarde op het tabblad Eigenschappen vindt u de bibliotheek-, blueprint- of implementatieprofielwaarden van een vorig updateproces.

   Op hetzelfde tabblad vindt u in de kolom Nieuwe waarde de waarden die tijdens het huidige updateproces zijn toegevoegd.

 10. In het uitgevouwen statusvenster Blueprint vindt u de mislukte taken.

  Als een taak van een service- of toepassingsonderdeel mislukt, wordt het pictogram voor mislukte taken (De taak is mislukt) in het service- of toepassingsonderdeel weergegeven. Wanneer een taak mislukt, wordt de gehele implementatie gestopt en als mislukte implementatie gemarkeerd, en worden er geen toekomstige taken uitgevoerd. Het pictogram voor niet uitgevoerde taken wordt bij alle resterende taken weergegeven.

  Als een update-implementatie plaatsvindt, worden de bijgewerkte toepassingsonderdelen en eigenschappen van het knooppunt gemarkeerd. Als de update-implementatie mislukt, wordt het toepassingsonderdeel als mislukt gemarkeerd en worden de beïnvloede eigenschappen rood gemarkeerd.

Volgende stappen

Controleer de details van de virtual machine en de beschikbare taken in het uitvoeringsplan. Zie Geïmplementeerde VM-gegevens en het uitvoeringsplan van een toepassing weergeven.