U kunt de oplossingsinstantie Puppet Master registreren in een implementatieomgeving van Application Services met behulp van een Ruby-script dat lokaal wordt uitgevoerd op de server van de Puppet Master.

Over deze taak

Zie Een oplossingsinstantie maken voor een Puppet voor meer informatie over alternatieven voor het gebruik van een Ruby-script.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen.

 • U moet beschikken over een server voor Puppet Master waarop Ruby versie 1.8.7, 2.0.x voor Puppet 3.2 en hoger of 2.1.x voor Puppet 3.5 en hoger zijn ge├»nstalleerd.

Procedure

 1. Meld u aan bij de server van Puppet Master.
 2. Download het Ruby-script van de server-URL van Application Services.
  http://ApplicationDirectorIP/artifacts/solutions/puppet/RegisterWithAppD.rb
 3. (Optioneel) Voer het Ruby-scirpt uit met de optie -h om de registratieopties weer te geven.

  ruby RegisterWithAppD.rb -h
  Options:
    -i, --appd_ip APPSERVICESIP   Specify the IP address or host name of the Application
                     Services instance.
    -u, --appd_user USERNAME     Specify the user name of the administrator account for
                     the Application Services instance. The default is
                     admin.
    -p, --appd_password PASSWORD   Specify the password for the administrator account.
    -t, --appd_tenant TENANT     Specify the name of the tenant assigned to the user.
    -g, --appd_group GROUP      Specify the business group assigned to the user.
    -d, --appd_de_name DENAME    Specify the name of the deployment environment to
                     register this puppet master under.
    -n, --node_manifest_dir DIR   Specify the directory where Application Services places
                     node definition files for servers under its management.
                     The default is the 'appd_nodes' sub-directory under the
                     site manifest directory.
    -c, --cert_name CN        Specify the 'subject' for the certificate that
                     Application Services uses to authenticate to Puppet
                     Master. The default is 'vmware-appd'.
    -s, --[no-]skip_mc_agent     Install the Application Services MCollective agent and
                     restart the MCollective daemon. Installs the MC agent
                     by default. Use -s to skip.
  
  
 4. Voer het Ruby-script uit om de oplossingsinstantie Puppet Master te registreren bij de Application Services-instantie.
  ruby RegisterWithAppD.rb -i APPSERVICESIP -u GEBRUIKERSNAAM -p WACHTWOORD
     -d IONAAM -t TENANT -g GROEP
 5. Controleer of u een melding hebt ontvangen dat het script de oplossingsinstantie heeft geregistreerd.
 6. Meld u aan bij de webinterface van Application Services.
 7. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Clouds > Implementatieomgevingen.
 8. Selecteer de bestaande implementatieomgeving met de geregistreerde oplossingsinstantie.
 9. Selecteer het tabblad Oplossingsinstanties en klik op de oplossingsinstantie.
 10. Als u het Ruby-script uitvoert op Puppet Master Open Source, voert u de volgende stappen uit.
  1. Klik in de werkbalk op Bewerken.
  2. Schakel in de sectie Agents de eigenschapswaarde is_enterprise in op False.
  3. Klik op Opslaan om de bewerking te voltooien.
 11. Klik op Verbinding valideren om de verbinding naar de server te controleren.

Resultaten

Er verschijnt een melding dat de verbinding is geslaagd en er wordt een groen vinkje weergegeven naast de knop Verbinding valideren.

Volgende stappen

Importeer de Puppet-inhoud als services in de bibliotheek van Application Services. Zie Een Puppet-service naar de bibliotheek importeren.