Met een samengesteld implementatieprofiel van de gebruikersinterface van Application Services kunt u meerdere toepassingen in een gekozen volgorde implementeren met gebonden eigenschappen.

U kunt ook een toepassing vanaf de opdrachtregelinterface implementeren. Zie Een toepassing implementeren en bijwerken met CLI.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er een samengesteld implementatieprofiel beschikbaar is in Application Services. Zie Een samengesteld implementatieprofiel maken.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.
  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.
 3. Selecteer een toepassingsversie en maak een samengesteld implementatieprofiel of gebruik een bestaand profiel.
  U moet over één of meer implementatieprofielen beschikken voordat u een samengesteld implementatieprofiel kunt maken.
 4. Evalueer de geselecteerde implementatieprofielen en eigenschapsbindingen.
  U kunt het samengestelde implementatieprofiel wijzigen voordat u de bijbehorende toepassingen implementeert.
 5. Klik op Implementeren.
  Er wordt een pagina met de samenvatting van de samengestelde implementatie geopend. Deze wordt na ongeveer 30 seconden vernieuwd om de implementatiestatus van elk van de implementatieprofielen weer te geven.
 6. (Optioneel) Klik in de werkbalk op Vernieuwen om de realtime-status van de implementaties bij te werken.
 7. Klik op een naam in de kolom Implementatienaam om de pagina met de samenvatting van de implementatie weer te geven voor dat implementatieprofiel.
  Als u op de pijl Terug klikt, gaat u terug naar de pagina met de samenvatting van de samengestelde implementatie.

Volgende stappen

Leer meer over de processen die op de achtergrond worden uitgevoerd wanneer een toepassing in de cloud wordt geïmplementeerd. Zie Het implementatie- en updateproces begrijpen.

Controleer de status van een implementatie die in uitvoering is. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.