Application Services bevat vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassingen, services en sjablonen voor virtual machines waarmee u de basisconcepten leert kennen en het product kunt gaan gebruiken. Voer de taken uit voor de installatie van Application Services, en configureer en implementeer een vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassing in de vCloud Director-, vSphere via vRealize Automation- of Amazon EC2-omgeving.

Voorwaarden

Maak uzelf vertrouwd met de inrichtingswerkstroom van Application Services die wordt beschreven in Overzicht Application Services.

Procedure

 1. Installeer en configureer de virtuele toepassing Application Services.
 2. Configureer Application Services om een proxy te gebruiken.

  Voer deze taak uit wanneer er voor een toepassing bestanden van buiten de bedrijfsfirewall moeten worden gedownload.

  Zie Application Services configureren om een proxy te gebruiken voor externe URL's.

 3. Meld u aan bij de webinterface van Application Services en maak uzelf vertrouwd met de producteigenschappen.
 4. Registreer een cloudprovider.

  Wanneer u een cloudprovider registreert, kunt u Application Services toewijzen aan een van de volgende onderdelen in uw cloudomgeving.

  Cloudprovidertypen

  Referentieonderwerp

  vCloud Director-instantie en -organisatie

  De vCloud Director-cloudprovider en -sjabloon registreren

  vRealize Automation-bedrijfsgroep

  De vRealize Automation-cloudprovider en -sjabloon registreren

  Amazon EC2-regio

  De Amazon EC2-cloudprovider en -sjabloon registreren

 5. Maak een implementatieomgeving in de geregistreerde cloudprovider.

  U moet de implementatieomgeving van Application Services toewijzen aan een van de volgende onderdelen in uw cloudomgeving voordat u een toepassing kunt implementeren.

  Implementatieomgeving

  Referentieonderwerp

  vDC van organisatie in vCloud Director

  Een vCloud Director-implementatieomgeving maken

  Reserveringsbeleid in vCloud Automation Center

  Een vRealize Automation-implementatieomgeving maken

  Amazon VPC en daaraan gekoppelde beschikbaarheidszone

  Een Amazon EC2-implementatieomgeving maken

 6. Wijs de cloudsjabloon toe aan een logische sjabloon.

  Wanneer u een cloudsjabloon aan een logische sjabloon toewijst, koppelt u de logische sjabloon van Application Services aan de daadwerkelijke sjabloon in de cloud.

  Zie Een logische sjabloon aan de bibliotheek toevoegen.

 7. Implementeer een vooraf gedefinieerde voorbeeldtoepassing via de wizard Implementatieprofiel.
 8. Controleer de status van de implementatie.

  Tijdens de implementatie worden onderdelen geïnstalleerd en geconfigureerd op basis van de afhankelijkheden van een toepassing. Zie Het implementatie- en updateproces begrijpen.

  U kunt de gebruikersinterface gebruiken om de status van een toepassingsimplementatie in real-time te controleren. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.

 9. Los implementatiefouten op.

  Als er zich fouten tijdens de implementatie voordoen, kunt u de specifieke logboeken voor virtual machines en implementatielogboeken raadplegen en het probleem oplossen.

  Zie Geïmplementeerde VM-gegevens en het uitvoeringsplan van een toepassing weergeven voor toegang tot de specifieke logboeken voor virtual machines. Zie het document Problemen oplossen in Application Services om het probleem op te lossen.