De vooraf gedefinieerde taak RHN Registration is een script dat wordt gebruikt om de YUM-opslagplaatsen bij te werken om Red Hat Enterprise Linux of andere Red Hat-besturingssystemen te installeren die over het Red Hat Network met YUM beschikken.

De vooraf gedefinieerde taak registreert de virtual machine bij het Red Hat Network met behulp van de referentiegegevens die bij een machinenaam VMware_AppDirector_$RANDOM zijn opgegeven, waarbij $RANDOM een korte string is die de registratie van de virtual machine uniek maakt.

Gebruik de vooraf gedefinieerde voorbeeldtaak alleen in een testomgeving.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of de vooraf gedefinieerde taak aan het uitvoeringsimplementatieplan is toegevoegd voordat u services of toepassingsonderdelen toevoegt die YUM nodig hebben om softwarepakketten te installeren of bij te werken.
 • Controleer of Application Services is geconfigureerd om een proxy te gebruiken. Zie Application Services configureren om een proxy te gebruiken voor externe URL's.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van de toepassing.
  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.
 3. Selecteer een toepassingsversie.
 4. Maak een implementatieprofiel.
 5. Volg in de wizard Implementatieprofiel de prompts voor Uitvoeringsplan.
 6. Klik op de knop Cluster uitvouwen (knop Cluster uitvouwen) in het geval van een geclusterd knooppunt.
  Als het geclusterde knooppunt niet wordt uitgevouwen, wordt de vooraf gedefinieerde taak alleen aan de eerste virtual machine in de cluster toegevoegd.
 7. Klik op de knop Scripttaak toevoegen (Een scripttaak toevoegen) en sleep een vooraf gedefinieerde taak naar de blueprint.
  Wanneer u een vooraf gedefinieerde taak sleept, worden ankers weergegeven ( Taakanker) die aangeven waar u de vooraf gedefinieerde taak kunt neerzetten.
  Nadat u een vooraf gedefinieerde taak bij een knooppunt hebt neergezet, wordt het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen weergegeven.
 8. Selecteer de vooraf gedefinieerde taak in het vervolgkeuzemenu Naam bibliotheektaak.
  In het dialoogvenster worden de ondersteunde besturingssystemen, de details van de vooraf gedefinieerde taak, het script en eigenschapsdetails in het dialoogvenster weergegeven.
 9. Ga naar het tabblad Eigenschappen en configureer de eigenschappen.
  1. Selecteer de eigenschap rhn_username, voer de gebruikersnaamwaarde in die is gebruikt voor de registratie van de virtual machine in het Red Hat Network, en klik op Opslaan.
  2. Selecteer de eigenschap rhn_password, voer de wachtwoordnaamwaarde in die is gebruikt voor de registratie van de virtual machine in het Red Hat Network en klik op Opslaan.
 10. Klik op OK.
  De vooraf gedefinieerde taak RHN Registration wordt aan het uitvoeringsplan toegevoegd.
 11. Controleer de instellingen van het implementatieprofiel en implementeer de toepassing.

Volgende stappen

Als u over een aangepaste taak beschikt, kunt u deze toevoegen aan de Application Services-bibliotheek. Zie Een aangepaste taak aan de bibliotheek toevoegen.