Een implementeerder kan een bestaand updateprofiel gebruiken om een eerder geïmplementeerde toepassing in dezelfde cloudomgeving meerdere keren bij te werken. Het updateprofiel bewaart de algemene eigenschappen en scripts die in het eerste updateproces worden gebruikt.

U kunt een updateprofiel alleen opslaan en toepassen op een toepassingsversie van een implementatie.

CLI biedt geen ondersteuning voor het opslaan van nieuwe of bestaande updateprofielen. Indien u een bestaand updateprofiel met gebruik van CLI toepast, kunt u geen scripts of eigenschappen overschrijven bij het starten van een updateproces voor het bewerken van de configuratie of het schalen van geclusterde knooppunten.

Wanneer u een toepassing met gebruik van CLI implementeert, wordt de optie Automatisch voltooien voor de naam van het updateprofiel niet weergegeven indien u een updateprofiel selecteert.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.
 • Controleer of er minstens één implementatie succesvol is bijgewerkt in Application Services.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer een implementatie die al is bijgewerkt.
  De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt geopend.
 3. Ga naar de werkbalk boven de implementatiesamenvatting en selecteer Implementatieweergave > Updatesweergave.
  Op de pagina met de samenvatting van de updates worden alle details met betrekking tot de implementatie getoond, zoals beschikbare updateprofielen en de naam en het versienummer van de toepassing.
 4. Vind het type updateprofiel dat u wilt gebruiken en klik deze aan.
  Het updateprofiel kan voor een uitschaal-, inschaal- of configuratie-updateproces zijn. Elk updateprofiel toont het aantal keren dat het profiel met of zonder succes is gebruikt voor het bijwerken van een implementatie.
  De wizard Implementatieprofiel wordt geopend.

Volgende stappen

Voltooi de taken om de implementatie bij te werken. Zie Een updateproces beginnen voor het uitschalen van implementaties, Een updateproces beginnen voor het inschalen van implementaties en Een updateproces beginnen voor het wijzigen van configuraties .