Als een updateproces om een configuratie aan te passen mislukt of als de bijgewerkte implementatie problemen met de prestaties of beschikbaarheid ondervindt, kunt u met Application Services de terugdraaifunctie gebruiken om die update te herstellen naar de laatste geslaagde staat in de tijdlijn.

Over deze taak

Het terugdraaiscript wordt uitgevoerd op de onderdelen waarvan de eigenschappen worden gewijzigd en op de andere afhankelijke knooppunten. In een geïmplementeerde Clustered Dukes Bank App wordt het terugdraaiscript bijvoorbeeld uitgevoerd op de mysql-service en het onderdeel dukes_bank_app wanneer u de configuratie van het MySQL-poortnummer wijzigt van 3306 in 3307. Als dit updateproces mislukt, kunt u de configuratie-update terugdraaien naar de vorige poortwaarde 3306. In de wizard Terugdraaien kunt u zien dat de huidige waarde 3307 is en de waarde van het terugdraaien 3306 is. Het terugdraaiscript wordt op de mysql-service en het onderdeel dukes_bank_app uitgevoerd om het proces te voltooien.

U definieert het script voor de levenscyclusfase TERUGDRAAIEN voor een afhankelijke service of een toepassingsonderdeel tijdens de initiële toepassingsimplementatie. U kunt de terugdraaiscripts ook toevoegen of aanpassen als u een updateproces terugdraait om een configuratie aan te passen.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

 • Controleer of de initiële implementatie met succes naar een cloudomgeving is geïmplementeerd.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
 2. Selecteer de toepassingsimplementatie die u wilt terugdraaien naar een eerdere succesvolle staat.
 3. Open het vervolgkeuzemenu Bewerkingen in de werkbalk en selecteer Terugdraaien.
 4. Klik op de blueprintafbeelding om de gemarkeerde afhankelijkheden tussen services of toepassingsonderdelen te bekijken.

  Noteer alle afhankelijke onderdelen zodat u een terugdraaiscript kunt maken als er een onderdeel niet bestaat of pas een bestaand onderdeel aan.

 5. Ga naar het tabblad Service of Toepassingsonderdeel en pas de van toepassing zijnde eigenschappen en het terugdraaiscript aan.

  Als de levenscyclusfase TERUGDRAAIEN is gedefinieerd, wordt het script weergegeven met de daaraan gekoppelde service of het daaraan gekoppelde toepassingsonderdeel. U moet een terugdraaiscript maken voor de wijzigingen en deze terugdraaien in het onderdeel.

  In het geval van een geclusterd knooppunt worden de wijzigingen, indien u eigenschappen van een service of een toepassingsonderdeel kunt aanpassen, toegepast op alle knooppunten van het cluster.

  Als u de configuratie-eigenschappen wijzigt van een implementatie die door een wijziging in de instantie van de externe service werd geïnitieerd, kunt u deze bijgewerkte eigenschappen niet terugdraaien.

 6. (Optioneel) Schakel het selectievakje Opnieuw opstarten in als de agent de virtual machine opnieuw moet starten nadat het terugdraaiscript is uitgevoerd en klik op Volgende.

  De terugdraaitaken van de gewijzigde en teruggedraaide onderdelen worden in het uitvoeringsplan weergegeven. Het oorspronkelijke uitvoeringsplan wordt niet weergegeven tijdens een terugdraaiproces.

 7. Controleer het aangepaste geclusterde knooppunt en het terugdraaiscript in het uitvoeringsplan en klik op Volgende.

  De blauwe stippellijnen in het uitvoeringsplan definiëren een specifieke volgorde waarin de implementatietaken worden uitgevoerd.

  Klik op het pijltje omlaag naast het terugdraaiscript voor de configuratie om scriptdetails of de variabele definities die in het script worden gebruikt weer te geven.

 8. Controleer de gewijzigde en teruggedraaide onderdelen in de update.

  De gewijzigde en teruggedraaide eigenschappen zijn gemarkeerd.

 9. Klik op Terugdraaien.

Resultaten

Met het terugdraaiproces wordt de implementatie teruggezet naar de laatste succesvolle staat in de cloud.

Volgende stappen

Controleer de status van de implementatie op de pagina met de samenvatting van de implementatie. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.