Als u een logische sjabloon, service of externe service maakt, kunt u een of meer tags aan het onderdeel koppelen.

Over deze taak

Opmerking:

U kunt een tag niet uit de bibliotheek verwijderen.

Tagtypen zijn niet inwisselbaar. Als u het tagtype bijvoorbeeld wijzigt van Servertype in Eigenschapdescriptor, kan dit tot renderproblemen leiden op het blueprintcanvas of foutberichten genereren wanneer u probeert een service te gebruiken.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.

  • Maak uzelf vertrouwd met de vooraf ge├»nstalleerde tags op de pagina Tags.

Procedure

  1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Tags.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Voer in het tekstvak een naam en een beschrijving in voor de tag.
  4. Selecteer een tagtype in het vervolgkeuzemenu.

    Het tagtype Eigenschapdescriptor wordt als optie weergegeven in het vervolgkeuzemenu Tags Automatisch binden voor een service-eigenschap. Het tagtype Servertype wordt als optie weergegeven in het vervolgkeuzemenu wanneer u een service of logische sjabloon maakt.

  5. Klik op Opslaan.

Resultaten

De nieuwe tag wordt weergegeven op de pagina Tags. U kunt de tag selecteren wanneer u een service, taak of logische sjabloon toevoegt aan de bibliotheek of aan een toepassingsblueprint.