Bekende oplossingen en aanbevelingen kunnen u helpen wanneer uw updateproces om een implementatie te schalen mislukt.

Probleem

Een updateproces om implementaties te schalen mislukt.

Oorzaak

U probeert mogelijk een updateproces te starten om een implementatie te schalen waarvan de schaling eerder is mislukt.

Oplossing

  1. De cloudbeheerder moet de nieuwe virtual machines verwijderen voor alle geclusterde knooppunten van de implementatie.
  2. De cloudbeheerder moet de virtual machines verwijderen die niet zijn verwijderd bij het schalen tijdens het updateproces.
  3. Start een ander uitschalingsupdateproces in de eerder mislukte implementatie.
    Application Services vult vooraf de eerder toegepaste succesvolle eigenschapswaarden in. De nieuwe waarden worden ontleend aan de eerder mislukte implementatie.
    U start bijvoorbeeld een updateproces om een geclusterd AppServer1-knooppunt te schalen van 1 naar 2 knooppunten en om een geclusterd AppServer2-knooppunt te schalen van 1 naar 3 knooppunten. Stel dat dit updateproces mislukt voor het AppServer2-knooppunt. Tijdens het tweede updateproces wordt 2 als waarde voor AppServer1 ingevuld. Voor het AppServer2-knooppunt kunt u een grotere waarde dan de vorige waarde opgeven.
  4. Start een ander inschalingsupdateproces als de implementatie is mislukt en de virtual machines zijn verwijderd.
  5. Start een andere updateproces om alle mislukte knooppunten uit te schalen, zodat de updatescripts op alle afhankelijke onderdelen, bijvoorbeeld een load balancer, worden uitgevoerd om de onderdelen geldig te maken.