U moet vCenter Server-sjablonen voor Linux virtual machines maken als u met blueprints van vRealize Automation kloonimplementaties wilt maken. Application Services gebruikt de blueprints van vRealize Automation om op Linux gebaseerde toepassingen en services in de vSphere-omgeving te implementeren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u aan bij de vSphere-client en open een Linux virtual machine.
 2. Meld u aan bij de virtual machine met rootprivileges en open een terminal.
 3. Download het installatiescript http://ApplicationServicesServerIP/tools/preparevCACTemplate.sh naar de sjabloon voor de virtual machine.
  U kunt de opdrachten wget of scp gebruiken om het bestand te downloaden.
 4. Zorg ervoor dat het installatiescript mag worden uitgevoerd.
  chmod +x ./preparevCACTemplate.sh
 5. Voer het installatiescript uit.
  ./preparevCACTemplate.sh
 6. Beantwoord alle prompts.
  Als het installatiescript is voltooid, wordt een melding weergegeven. Als dit niet gebeurt, geeft het installatiescript een foutmelding weer en meldt het zich aan op de console.
 7. Als er een fout optreedt, lost u deze op en herhaalt u stap Stap 4 tot en met Stap 6.
 8. Sluit de Linux virtual machine af.
 9. Klik in de inventaris met de rechtermuisknop op de Linux virtual machine en selecteer Sjabloon > Converteren naar sjabloon.
  In vCenter Server wordt die virtual machine als sjabloon gemarkeerd en wordt de taak in het deelvenster Recente taken weergegeven.

Volgende stappen

vRealize Automation-blueprints voor kloonimplementatie maken of vRealize Automation-blueprint voor gekoppelde kloonimplementatie maken en instellen.