In een specificatie van een artefact wordt een logisch artefact beschreven dat zich in één of meer instanties van de opslagplaats van het artefact bevindt. Een specificatie van een artefact bevat geen fysieke details.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of u lid bent van de juiste bedrijfsgroep.

 • Raak vertrouwd met de basisconcepten omtrent het definiëren en configureren van eigenschappen en acties van onderdelen. Zie Application Services-onderdelen ontwikkelen.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Artefacten.
 2. Klik op het pictogram Toevoegen (Toevoegen) voor artefacten.
 3. Geef de naam van het artefact op in het tekstvak Naam.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Selecteer een bedrijfsgroep in het vervolgkeuzemenu Bedrijfsgroep.

  Alleen gebruikers van de bedrijfsgroep hebben toegang tot het artefact.

 6. Klik op Opslaan wanneer de taak is voltooid.

Volgende stappen

Een specificatie van een artefact toewijzen aan een instantie van de opslagplaats voor het artefact.