Application Services levert een grafische gebruikersinterface voor het realtime controleren van de status van een toepassingsimplementatie op de pagina met de samenvatting van de implementatie.

U kunt ook de interface voor vCloud Director en vRealize Automation gebruiken om de status van de geïmplementeerde virtual machines te controleren. Om de status weer te geven van een implementatie van Application Services in een Amazon VPC en gekoppelde beschikbaarheidszone, kunt u de documentatie voor Amazon AWS raadplegen.

Wanneer er een implementatie wordt uitgevoerd, wordt de algemene implementatiestatus van het implementatie-, update- of ontkoppelingsproces in de werkbalk op de pagina met de samenvatting van de implementatie weergegeven. Nadat de implementatie voltooid is, wordt de statusbalk rood of groen afhankelijk van het succes of falen van de taken in de implementatie. Boven de schermen met de taakstatus wordt een tijdlijn weergegeven met een tijdstempel die toont wanneer de toepassingsimplementatie en mogelijke daaropvolgende update-implementaties werden gestart, zoals geschaalde implementaties of updates voor het bewerken van de configuratie, of die aangeeft dat een ontkoppelingsproces is uitgevoerd

Figuur 1. pagina met de samenvatting van de implementatie


De pagina met de samenvatting van de implementatie is een grafische gebruikersinterface om de status van een toepassingsimplementatie te controleren.

U kunt een venster op de pagina met de samenvatting van de implementatie uitvouwen om details en de status van een toepassingsimplementatie weer te geven. Zie Taakimplementatie- en blueprintdetails voor een toepassing weergeven en Geïmplementeerde VM-gegevens en het uitvoeringsplan van een toepassing weergeven.