U kunt een aanvraag indienen om een of meer geclusterde knooppunten in een bestaande implementatie van de vRealize Automation-console in te schalen. U kunt alleen het clusterformaat aanpassen van knooppunten die zijn geconfigureerd als clusters in de blueprint van de toepassing.

U kunt een implementatie die een blueprint met een toegewezen artefact gebruikt, niet inschalen. Zie Werken met artefacten voor meer informatie over het beheer van artefacten.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als tenantbeheerder.

 • Controleer of u toegang hebt tot minstens één geïmplementeerde toepassing met een geclusterd knooppunt van vRealize Automation.

Procedure

 1. Selecteer Items > Toepassingsimplementatie.
 2. Geef de naam op van de implementatie in het zoekvak en klik op het vergrootglaspictogram (Bladeren) of druk op Enter.
 3. Selecteer de implementatie in de lijst met de zoekresultaten.
  De pagina Itemdetails wordt weergegeven.
 4. Selecteer Inschalen in het menu Acties.
  Het tabblad Aanvraaginformatie wordt weergegeven in het dialoogvenster Inschalen.
 5. Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
  Met deze vereiste beschrijving kunt u de voortgang van de aanvraag volgen nadat deze is ingediend.
 6. (Optioneel) Geef de reden voor de aanvraag op in het tekstvak Redenen.
 7. Klik op Volgende.
 8. Geef het aantal clusters op dat moet worden ingeschaald door op de pijlen omhoog of omlaag te klikken in het tekstvak Inschalen met.
 9. Klik op Indienen.
  Er wordt een dialoogvenster met de aanvraagbevestiging weergegeven.
 10. Klik op OK.

Volgende stappen

U kunt de status van uw inschaalaanvraag volgen op het tabblad Aanvragen van de vRealize Automation-console.