De Application Services-interface bevat knoppen waarmee u specifieke of meerdere taken kunt uitvoeren.

Tabel 1. Application Services-knoppen

Pictogram

Naam

Beschrijving

Updateprofiel promoveren

Is beschikbaar in een bijgewerkte implementatie. Geeft aan dat het niveau van het updateprofiel is verhoogd naar een andere implementatieomgeving.

Knop om afhankelijkheden tussen knooppunten en onderdelen te maken

Relatie toevoegen

Beschikbaar in de blueprint. Hiermee maakt u relaties tussen onderdelen in een blueprint.

Pictogram om een geclusterd knooppunt te maken

Converteren naar knooppuntarray

Beschikbaar in de blueprint. Hiermee maakt u een geclusterd knooppunt. U kunt de knop ook gebruiken om een geclusterd knooppunt te converteren naar een enkel knooppunt.

Pluspictogram

Toevoegen

Beschikbaar in de blueprint. Hiermee voegt u vanuit het tabblad NIC's een NIC toe aan een knooppunt, of voegt u vanuit het tabblad Eigenschappen eigenschappen van toepassingsonderdelen toe.

Herstelpictogram

Opnieuw instellen

Beschikbaar in de wizard Implementatieprofiel. Hiermee zet u gegevens terug naar de oorspronkelijke waarde. Is ook beschikbaar in de wizard Implementatieprofiel bijwerken, in de serviceversie, in de versie van de logische sjabloon en op taakversiepagina's.

Scriptgegevensknop

Taakinformatie weergeven

Beschikbaar in uitvoeringsplannen. Hiermee geeft u actiescriptteksten, eigenschappen en logboeken weer.

Knop Cluster uitvouwen

Uitvouwen

Beschikbaar in uitvoeringsplannen. Hiermee geeft u alle virtual machines in een clusterknooppunt weer.

Pictogram om een cluster in een uitvoeringsplan te minimaliseren

Samenvouwen

Beschikbaar in uitvoeringsplannen. Hiermee minimaliseert u alle virtual machines in een clusterknooppunt.

Knop Scripttaak toevoegen

Scripttaak toevoegen

Beschikbaar in uitvoeringsplannen. Hiermee voegt u aangepaste taken toe aan een toepassingimplementatie.

Meldingspictogram dat wordt weergegeven wanneer een taak onvolledig is of wanneer een gebruiker een taak uitvoert die niet is toegestaan.

Melding

Wordt weergegeven wanneer een taak onvolledig is of wanneer een gebruiker een taak uitvoert die niet is toegestaan.

Pictogram Uitvouwen om de pagina met de samenvatting van de implementatie te maximaliseren

Uitvouwen

Hiermee maximaliseert u een statusvenster op de pagina met de samenvatting van de implementatie.

Pictogram Minimaliseren om een statusvenster op de pagina met de samenvatting van de implementatie samen te vouwen

Minimaliseren

Hiermee vouwt u een statusvenster op de pagina met de samenvatting van de implementatie samen.

Vouwt de inrichtingstaken in het uitvoeringsplan uit

Uitvouwen

Hiermee maximaliseert u de inrichtingstaken in het statusvenster van het uitvoeringsplan op de pagina met de samenvatting van de implementatie.

Knop Logboeken

Logboeken weergeven

Beschikbaar op de pagina met implementatiegegevens of na implementatie in een uitvoeringsplan.

Knop Toepassingsversie kopiëren om een nieuwe versie van een bestaande toepassing te maken

Toepassingsversie kopiëren

Hiermee maakt u een nieuwe versie van een bestaande toepassing.

Pictogram Snel een toepassing implementeren

Snel implementeren

Beschikbaar op de pagina Toepassingen en op de kaart met de toepassingsversie. Hiermee implementeert u een toepassing zonder elementen in de wizard Implementatieprofiel te configureren.

Knop Bijwerken om een updateproces te starten in een geïmplementeerde toepassing

Update implementeren

Hiermee start u een updateproces om een geclusterd knooppunt te schalen of een configuratie van een geïmplementeerde toepassing te wijzigen.

Pictogram Ontkoppelen om een geïmplementeerde toepassing uit de cloud te verwijderen

Implementatie ontkoppelen

Hiermee verwijdert u een geïmplementeerde toepassing uit een cloudomgeving.