Wanneer u een geïmplementeerde toepassing ontkoppelt van uw cloudomgeving, kunt u de toepassing snel opnieuw implementeren zonder dat u de elementen in de wizard Implementatieprofiel hoeft te configureren.

Over deze taak

Met snel implementeren kunt u ook vereiste eigenschappen en overschrijfbare eigenschappen buiten de wizard Implementatieprofiel bijwerken en de toepassingsblueprint implementeren.

Wanneer u een toepassing snel implementeert, is de nieuwste versie van de toepassing met gekoppelde implementatieprofielen beschikbaar voor implementatie. Als u snel een oudere versie van een toepassing wilt implementeren, opent u de toepassing en gebruikt u snel implementeren om de specifieke versie van de toepassing te implementeren.

Opmerking:

Voor een vRealize Automation-implementatie wordt een foutbericht weergegeven als u een andere NIC aan de toepassing toevoegt en u het bestaande implementatieprofiel gebruikt om de toepassing snel te implementeren. U moet de wizard Implementatieprofiel openen en Details toewijzen selecteren om het cloudnetwerk aan de toegevoegde NIC toe te wijzen.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of er minstens één implementatieprofiel in Application Services beschikbaar is. Zie Een implementatieprofiel maken.

 • U moet lid zijn van de bedrijfsgroep die eigenaar is van het gekoppelde implementatieprofiel.

  Als u geen lid bent van de bedrijfsgroep die eigenaar is van het gekoppelde implementatieprofiel, is de knop Snel implementeren (Snel een toepassing implementeren) uitgeschakeld.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Selecteer de te implementeren toepassing op de pagina Toepassingen.
 3. Selecteer een toepassingsversie om snel te implementeren.
 4. Klik op de knop Snel implementeren (Snel een toepassing implementeren) om het implementatieproces te starten.

  Als er geen toepassingsversie is geselecteerd, wordt standaard de nieuwste versie van de toepassing geïmplementeerd.

 5. In het vervolgkeuzemenu Bestemming selecteert u het gekoppelde implementatieprofiel.

  De eigenschappen die zijn vereist voor de implementatie en de eigenschappen die overschrijfbaar zijn tijdens de implementatie worden weergegeven.

 6. (Optioneel) Stel een nieuwe waarde in voor een vereiste of overschrijfbare eigenschap en klik op Implementeren.

  De gewijzigde waarde voor een vereiste of overschrijfbare eigenschap wordt niet in het implementatieprofiel opgeslagen voor toekomstige implementaties.

Resultaten

De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt weergegeven met de status van de actieve implementatie.

Volgende stappen

Gebruik de statusvensters op de pagina met de samenvatting van de implementatie om de implementatiestatus te volgen. Zie De pagina Implementatiesamenvatting gebruiken.