Gebruik de Application Services-bibliotheek om softwareserviceversies te maken. De Application Services-bibliotheek bevat ook vooraf gedefinieerde services.

Over deze taak

In plaats van een nieuwe service te maken, wilt u soms liever de scripts en variabelen in de vooraf gedefinieerde service bewerken. Het is aan te raden een kopie van de vooraf gedefinieerde service te maken voordat u wijzigingen doorvoert. Zie Serviceversies onderhouden.

U kunt een service openbaar of privé in een groep delen. Delen wordt ondersteund op onderdeelniveau en niet op het niveau van afzonderlijke versies.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een cloudbeheerder voor toepassingen en een uitgever en implementator van toepassingen.

 • Controleer of u items aan de lijsten met besturingssystemen en beschrijvende tags moet toevoegen. Zie Besturingssystemen aan de bibliotheek toevoegen en Tags aan de bibliotheek toevoegen.

 • Als u een besturingssysteem gaat toevoegen waarbij SELinux is ingeschakeld, controleert u of de toelatende modus is ingeschakeld en of er specifieke uitzonderingssituaties worden afgevangen voor de te installeren toepassingen om installatiefouten te voorkomen.

 • Als een service wordt gebruikt in een blueprint of als vooraf geïnstalleerde service in een logische sjabloon is opgenomen, kan de service niet worden verwijderd. Voordat u een service verwijdert, verwijdert u de bijbehorende blueprint of de logische sjabloon met de vooraf geïnstalleerde service.

 • Als u voorbeelden wilt zien van hoe u een service kunt noemen of beschrijven, selecteert u Bibliotheek > Services om de vooraf gedefinieerde services weer te geven.

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Services.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Stel de naam van de service in, voeg een beschrijving toe en klik op Opslaan.

  Gebruik een naam die overeenkomt met het softwareonderdeel waarop de actiescripts betrekking hebben en voeg kwalificaties toe voor traceringsdoeleinden. Als u de service bijvoorbeeld op een bepaald besturingssysteem gebruikt, stelt u de servicenaam in als Servicenaam_Windows of Servicenaam_Linux.

 4. Klik op Serviceversie maken om een serviceversie te maken.

  U kunt meerdere versies voor een service maken.

  Er wordt een pagina geopend voor het maken van een serviceversie.

 5. Vul de gegevens voor de serviceversie in.

  De naam van de serviceversie blijft hetzelfde.

  1. U kunt grote, kleine of microreleaseversies opgeven, met of zonder kwalificaties.

   U kunt bijvoorbeeld versienummers als 1.0, 1.5, of 1.0.1-Linux gebruiken.

  2. (Optioneel) Als u een serviceversie voor een specifiek besturingssysteem maakt, beschrijft u in de sectie Beschrijving de gebruikte versie van het besturingssysteem en de vereiste configuratie, indien aanwezig.
 6. Stel de tags in om de lijst met services te organiseren die u ziet wanneer u een implementatieblueprint voor een toepassing maakt.
  Opmerking:

  Alleen tags die zijn aangewezen als Servertype worden in het vervolgkeuzemenu weergegeven.

  U kunt meerdere tags toevoegen.

 7. Als u een tag wilt maken die niet in de lijst staat, klikt u op Annuleren en selecteert u Bibliotheek > Tags.
 8. (Optioneel) Als de gebruikte scripts in deze service alleen kunnen worden uitgevoerd in specifieke besturingssystemen, selecteert u deze besturingssystemen in de sectie Ondersteunde besturingssystemen.

  In de blueprinteditor voorkomt Application Services dat de service aan een sjabloon wordt toegevoegd, tenzij de sjabloon een van deze besturingssystemen bevat. Laat dit veld leeg als de service in elk besturingssysteem kan worden gebruikt.

 9. Als u een besturingssysteem wilt gebruiken dat niet in de lijst staat, klikt u op Annuleren en selecteert u Bibliotheek > Besturingssystemen om een besturingssysteemnaam te maken.
 10. (Optioneel) Als alleen bepaalde typen toepassingsonderdelen in deze service kunnen worden uitgevoerd, kunt u deze onderdelen opgeven in de sectie Ondersteunde onderdelen.

  In vFabric tc Server kunnen bijvoorbeeld alleen de onderdelen WAR en JAR worden uitgevoerd. In een databaseserver kunnen alleen SQL-scripts worden uitgevoerd. De onderdelen die u selecteert, beperken de toepassingsonderdelen die in een toepassingsblueprint aan deze service kunnen worden toegevoegd. Laat dit veld leeg als u onderdelen aan de service kunt toevoegen.

 11. Schakel bij het maken of bewerken van een logische sjabloon het selectievakje Vooraf in een sjabloon installeren in om de service weer te geven in de sectie Opgenomen services.

  Als u dit selectievakje inschakelt, geeft dit aan dat de service al in een sjabloon is geïnstalleerd.

  Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt de service weergegeven in de lijst met services die u kunt opnemen wanneer u een installatieblueprint voor een toepassing maakt.

  Logische sjablonen met vooraf geïnstalleerde services worden ook in de sectie Besturingssysteemsjablonen van de toepassingsblueprint weergegeven en zijn beschikbaar als onderdeel van de sjabloon.

Volgende stappen

Configureer de eigenschappen van de serviceversie. Zie Eigenschappen van serviceversies definiëren.