In de meeste implementaties zijn sommige servers in een DMZ-zone geïmplementeerd en zijn sommige servers in een netwerk geïmplementeerd dat is beveiligd met een firewall.

Over deze taak

In de voorbeeldtoepassing Clustered Duke's Bank is het knooppunt Load Balancer het enige knooppunt dat u vanaf een openbaar netwerk mag openen. De knooppunten Database en Appserver moeten worden geïmplementeerd in een privénetwerk achter een firewall. Het knooppunt Load Balancer moet ook toegang hebben tot de knooppunten Database en AppServer.

U kunt dit bewerkstelligen door in Application Services twee NIC's in de Load Balancer te definiëren. Elke NIC moet de naam van een logisch netwerk aangeven. Tijdens de implementatie wordt het logische netwerk aan een actueel cloudnetwerk toegewezen. Bij het maken van een virtual machine wordt het aantal NIC's voor de virtual machine afgeleid van het knooppunt.

In de voorbeeldtoepassing Dukes Bank heeft het knooppunt Load Balancer twee NIC's. NIC0 verwijst naar ServiceNetwork en NIC1 verwijst naar MgmtNetwork. De knooppunten Database en Appserver hebben één NIC, die verwijst naar ServiceNetwork. Tijdens de implementatie kan ServiceNetwork worden toegewezen aan een cloudnetwerk dat is beveiligd met een firewall en kan MgmtNetwork worden toegewezen aan een openbaar cloudnetwerk.

Voorwaarden

Maak uzelf vertrouwd met het concept van vooraf gedefinieerde IP-adreseigenschappen wanneer u meerdere NIC's op een virtual machine hebt. Zie Vooraf gedefinieerde eigenschap voor IP-adres.

Procedure

  1. Als u meerdere NIC's wilt toevoegen, selecteert u een knooppunt en klikt u op het tabblad NIC's onder het knooppunt.

    U kunt maximaal 10 NIC's aan een knooppunt toevoegen.

  2. Als u een NIC wilt toevoegen, klikt u op het pictogram Toevoegen (Een NIC toevoegen) en geeft u de naam van een logisch netwerk op.
  3. (Optioneel) Kies de netwerknaam in het vervolgkeuzemenu als u wilt dat het knooppunt deel uitmaakt van hetzelfde netwerk als een ander knooppunt.
  4. Klik op een ander deel van het canvas of druk op Enter om het toevoegen van de NIC te voltooien.
  5. Klik op Opslaan in de werkbalk boven het canvas om de wijzigingen op te slaan.

Volgende stappen

Implementeer de toepassing. Zie Toepassingen implementeren.