In een implementatie kunt u een beleidsscan starten om alle beleidsinstanties te evalueren die zijn gedefinieerd in de implementatieomgeving die overeenkomt met een implementatie. Application Services voert als eerste stap een beleidsevaluatie uit wanneer u een implementatie- of updateproces start.

Over deze taak

Beleidsscans kunnen alleen in actieve implementaties worden uitgevoerd. Als bijvoorbeeld een updateproces mislukt, moet u de status van de huidige implementatie herstellen naar actief voordat u de beleidsscan opnieuw probeert uit te voeren.

Als een beleid is bijgewerkt dat in de implementatieomgeving voor een beleidsinstantie wordt gebruikt, moet de gebruiker de bestaande beleidsinstantie verwijderen en een beleidsinstantie maken op basis van het bijgewerkte beleid.

Voorwaarden

  • Meld u aan bij Application Services als een uitgever en implementator van toepassingen.

  • Controleer of een beleid of een beleidsinstantie is gewijzigd.

  • Controleer of er implementaties met de verouderde beleidsdefinities beschikbaar zijn in Application Services.

Procedure

  1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Implementaties.
  2. Voer de naam in van de te scannen bestaande implementatie in het zoektekstvak.
  3. Selecteer de te scannen implementatie in de lijst met zoekresultaten.

    De pagina met de samenvatting van de implementatie wordt geopend.

  4. Ga naar de werkbalk boven de implementatiesamenvatting en selecteer Bewerkingen > Scannen.
  5. Bevestig het scanimplementatieproces.

Resultaten

De samenvattingspagina voor naleving wordt geopend, met daarop de algemene nalevingsstatus en beleidsgegevens. De beleidsscan wordt op de tijdbalk weergegeven met het tijdstempel van wanneer de scan is gestart.

Volgende stappen

Volg de beleidsnalevingsgegevens van de implementatiescan. Zie Samenvatting beleidsnaleving weergeven.