De Java SE 7 Runtime Environment-pakketten (JRE) en het bestand met de agentbootstrap moeten voor de Windows virtual machine worden geconfigureerd om goed met Application Services te werken.

De agentbootstrap is een daemon die als een NT-service op Windows wordt uitgevoerd nadat een virtual machine voor de eerste keer wordt gestart. De agentbootstrap van Application Services gebruikt het PowerShell-script om de bootstrapcode uit te voeren.

Voorwaarden

 • Controleer of vCloud Director 5.1.2 of 5.5 is geïnstalleerd en geconfigureerd.
 • Controleer of er minstens één vApp in vCloud Director is gemaakt. Zie Een vCloud Director vApp maken.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows virtual machine als gebruiker die deel uitmaakt van de lokale beheerdersgroep.
 2. Download en installeer de ondersteunde Java SE 7 Runtime Environment van http://Application_Director_IP/agent/jre-1.7.0_51-win64.zip.
 3. Pak het JRE-bestand uit naar de directory C:\opt\vmware-jre\.
 4. In een PowerShell-opdrachtvenster navigeert u naar de directory C:\opt\vmware-jre\bin en voert u java -version in om de installatie te controleren.
  De geïnstalleerde versie van Java wordt weergegeven.
 5. Download en installeer het bestand met de agentbootstrap van Application Services van http://Application_Director_IP/agent/vmware-appdirector-agent-bootstrap-windows_6.0.0.0.zip.
 6. Pak het bestand vmware-appdirector-agent-bootstrap-windows_6.0.0.0.zip uit in een nieuwe map.
 7. Klik met de rechtermuisknop om de eigenschappen van het bestand agent_bootstrap.ps1 te bekijken en klik op Deblokkeren om de beveiliging uit te schakelen.
  Belangrijk: Als u deze beveiligingsfunctie van Windows niet uitschakelt, kunt u het bootstrapbestand van de Application Services-agent niet gebruiken.
 8. Voeg het hulpprogramma NTRights.exe aan de nieuwe map toe.
  Het hulpprogramma NTRights.exe wordt in de opdracht install.bat gebruikt voor het configureren van de agentbootstrapservice om deze in het darwin-gebruikersaccount uit te voeren. Het hulpprogramma is deel van de Windows Server 2003 Resource Kit Tools ( rktools.exe), die u op de Microsoft-downloadwebsite kunt downloaden.
 9. (Optioneel) Indien het hulpprogramma NTRights.exe niet beschikbaar is, dient u de service van de agentbootstrap handmatig te configureren om in een specifiek gebruikersaccount te worden uitgevoerd nadat u de opdracht install.bat hebt uitgevoerd.
  De opdracht install.bat maakt het gebruikersaccount darwin voor de agentbootstrapservice en gebruikt het wachtwoord dat u instelt. Het Wachtwoord moet aan de wachtwoordvereisten van Windows voldoen.
 10. Om de service van de agentbootstrap te installeren, opent u een Windows CMD-console, navigeert u naar de nieuwe map en voert u install.bat password=Password cloudProvider=vcd in.
 11. Vanuit de opdrachtregel voert u services.msc in en opent u de agentbootstrapservice van Application Services.
 12. Stel de optie Aanmelden als op het tabblad Aanmelden in op Dit account en voer de aanmeldgegevens in.
  De gebruikersnaam voor dit gebruikersaccount is .\darwin.
 13. Voltooi de volgende servicegerelateerde taken in het PowerShell-opdrachtvenster.
  1. Voer net start AppDAgentBootstrap in om te controleren of de service succesvol start.
  2. Voer net stop AppDAgentBootstrap in om de service te stoppen.
 14. Verwijder de runtime-logboekbestanden die gedurende de creatie van de sjabloon zijn gegenereerd.
  agent_reset.bat
 15. (Optioneel) Schakel het externe bureaublad in om externe toegang te krijgen tot toekomstige instanties van deze virtual machine.
  U kunt de externe toegang ook gebruiken voor het oplossen van problemen.
 16. Sluit de Windows virtual machine af en stop de vApp in vCloud Director.
 17. Navigeer naar C:\opt\vmware-appdirector\agent-bootstrap\agent_bootstrap.ps1, wijzig de waarde $gcStatus in $True en voeg de opdracht Write-Host "Skipping guest customization check for vCD 5.1.2" aan het bestand toe.

Volgende stappen

Voordat u uw vApp in een catalogus van vCloud Director opslaat, kunt u de functies SID wijzigen en Aan domein toevoegen selecteren zodat de Windows-sjabloon de mogelijkheid heeft om onderdeel van een Windows Active Directory-domein te worden. Zie Sjablonen SID wijzigen en Aan domein toevoegen inschakelen voor Windows virtual machines.

Voeg de vApp-sjabloon aan de vCloud Director-catalogus toe zodat u deze voor gebruik in Application Services kunt registreren. Zie Windows-sjablonen voor virtual machines aan de vCloud Director-catalogus toevoegen.