Met Application Services kunt u een aangepaste taak maken om tijdens de implementatie van de toepassing aangepaste taken uit te voeren, bijvoorbeeld het uitvoeren van beveiligingspatches.

De Application Services-catalogus bevat vooraf gedefinieerde taken om APT- of YUM-opslagplaatsen te configureren, een script om een machine te registreren bij het Red Hat-netwerk, of een script om een virtual machine in te schakelen om verbinding te maken met het aangewezen Windows Active Directory-domein. U kunt deze aangepaste taken toevoegen aan het uitvoeringsplan in een implementatieprofiel. In plaats van een aangepaste taak te maken, wilt u in bepaalde gevallen misschien liever een vooraf gedefinieerde taak bewerken.

Sla uw wijzigingen regelmatig op. De sessie in de gebruikersinterface van Application Services verloopt na 30 minuten inactiviteit. Als de sessie verloopt, gaan alle wijzigingen die niet zijn opgeslagen verloren.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Taken.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Stel de naam van de aangepaste taak in, voeg een beschrijving toe en klik op Opslaan.
  Het is aan te raden een naam te gebruiken die overeenkomt met de taak die het script uitvoert.
 4. Klik op Taakversie maken om een aangepaste taakversie te maken.
  U kunt meerdere versies van een aangepaste taak maken.
  Er wordt een pagina geopend voor het maken van een aangepaste taakversie.
 5. Vul de gegevens voor de aangepaste taakversie in.
  Optie Beschrijving
  Naam De naam van de taakversie blijft hetzelfde.
  Beschrijving Voeg gedetailleerde informatie toe over de aangepaste taak. Beschrijf bijvoorbeeld wat het script doet als het wordt toegevoegd aan een knooppunt in het uitvoeringsplan.
  Versie U kunt grote, kleine of microreleases opgeven, met of zonder kwalificaties. U kunt bijvoorbeeld unieke versienummers als 1.0 of 1.5 gebruiken.
  Ondersteunde besturingssystemen

  Als de gebruikte scripts in deze taak alleen kunnen worden uitgevoerd in specifieke besturingssystemen, selecteert u deze besturingssystemen hier. In het uitvoeringsplan voorkomt Application Services dat de aangepaste taak in de lijst Catalogustaaknamen wordt weergegeven, tenzij de lijst een van deze besturingssystemen bevat. U moet minimaal één besturingssysteem in het tekstvak toevoegen.

  Als u een besturingssysteemnaam wilt maken die niet in de lijst staat, klikt u op Annuleren en selecteert u Bibliotheek > Besturingssystemen.

 6. In de sectie Eigenschappen definieert u de te gebruiken variabelen voor een aangepaste taak.
  Optie Beschrijving
  Eigenschapnaam Klik op de eerste rij in de kolom Eigenschapnaam om een variabele te definiëren. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste taak maken om een opslagplaats te configureren, of een aangepaste e-mailtaak maken om een e-mailmelding te verzenden wanneer de implementatietaak voor een service of toepassingsonderdeel is voltooid.
  Beschrijving Neem informatie op over de aangepaste taak.
  Type Als u het type wilt wijzigen, selecteert u een type in het vervolgkeuzemenu. De beschikbare eigenschapstypen zijn Tekenreeks, Inhoud en Array. U kunt geen typen aan het menu toevoegen.
  Waarde Typ de waarde die deze eigenschap moet vervangen wanneer de aangepaste taak wordt uitgevoerd. Voor een eigenschap met de naam remove_all kunt u zowel waar als onwaar in dit tekstvak invoeren.
  Beveiligd

  Schakel het selectievakje in voor wachtwoorden die u definieert of voor andere eigenschappen waarvan u de waarden wilt verbergen. De eigenschap JBOSS_JMX_PWD in de service JBoss is bijvoorbeeld beveiligd.

  Als een eigenschap wordt gewijzigd van Beveiligd in Niet-beveiligd, wordt in Application Services de waarde van de eigenschap opnieuw ingesteld, met het oog op beveiliging. U moet een nieuwe waarde voor de eigenschap instellen.

  Knop Verwijderen Hiermee verwijdert u de geselecteerde rijen uit de sectie Eigenschappen.
 7. Voeg in de sectie Scripteditor een script toe voor de aangepaste taak.
  Een catalogusbeheerder kan parameters aan de installatie en configuratie van services toevoegen. De eigenschappen die voor een service worden gedefinieerd, kunnen in dat script worden gebruikt.
  1. Vouw het dialoogvenster Script bewerken uit en stel in het vervolgkeuzemenu het scripttype in om een script te schrijven of te kopiëren.
  2. Schakel het selectievakje Opnieuw opstarten in om de virtual machine opnieuw te starten nadat het script succesvol is uitgevoerd tijdens een toepassingsimplementatie.
  3. Klik op de pijl omlaag in de lijst Een in te voegen eigenschap selecteren om aangepaste taakeigenschappen toe te voegen.
  4. Klik op OK wanneer u klaar bent.
 8. Als u klaar bent met het maken van de aangepaste taak, klikt u op Opslaan.

resultaten

De aangepaste taak die u hebt gemaakt, is toegevoegd op de pagina Taken.

Volgende stappen

U kunt een aangepaste taak toevoegen in het uitvoeringsplan en deze taak implementeren in een implementatieomgeving. Zie Het uitvoeringsplan controleren en aangepaste taken toevoegen. Wijzig de aangepaste taak om uw huidige behoeften te ondersteunen. Zie Aangepaste taakversies onderhouden.