In de Application Services-bibliotheek bevinden zich vooraf gedefinieerde onderdelen, zoals services, die opnieuw te gebruiken zijn in diverse toepassingen. Deze services zijn beschikbaar voor alle bedrijfsgroepen in Application Services.

Bibliotheekservices

Klik op de titelbalk van Application Services op het vervolgkeuzemenu en selecteer Bibliotheek > Services om de beschikbare voorbeeldservices weer te geven. Het menu Bibliotheek bevat ook logische standaardsjablonen, taken, besturingssystemen, tags, beleidsregels en externe services.

Een toepassingsarchitect kan een toepassingsblueprint maken en de voorbeeldservices toevoegen aan de toepasselijke knooppunten en deze configureren. De voorbeeldservices kunnen ook worden geconfigureerd bij het implementeren van een vooraf gedefinieerde toepassing.

In de toepassingsblueprint zijn deze voorbeeldservices onderverdeeld in de groepen Toepassingsservers, Databaseservers, Webservers, Windows-services, Controle, Puppet-services en meer.

Opmerking: Gebruik de vooraf gedefinieerde voorbeeldservices in de bibliotheek alleen in een testomgeving.