Flexibele schijven vergroten de opslagflexibiliteit en bieden u de mogelijkheid extra schijven aan een knooppunt toe te voegen.

Als u extra schijfinformatie wilt toevoegen, moet u bindbare eigenschappen in de servicedefinitie maken en deze binden aan de eigenschap disk_layout_info. De eigenschap disk_layout_info bevat informatie over alle schijven die aan de toepassingsblueprint zijn toegevoegd.

In alle toepassingblueprints is de schijfinformatie bijvoorbeeld vastgelegd als Schijf0, Schijf1, Schijf2, enzovoort.

U kunt de volgende informatie ophalen:

  • name

  • sizeInGb

  • metaTags

  • seq

  • mountPoint

  • fileSystem