Wanneer u Application Services registreert, gebruikt u de CLI om verbinding te maken tussen de Application Services-omgeving en de vRealize Automation-server, zodat u toegang hebt tot de servicecatalogus van vRealize Automation.

Over deze taak

Meestal wordt de registratie uitgevoerd tijdens het starten van de toepassing Application Services. Gebruik deze procedure als u de registratie opnieuw moet uitvoeren of als de registratiegegevens zijn gewijzigd.

Wanneer de verbinding tussen Application Services en vRealize Automation is vastgelegd, kunt u het implementatieprofiel publiceren naar de vRealize AutomationApplication Services-catalogus, zodat andere gebruikers het implementatieprofiel kunnen opvragen. U kunt ook Application Services-rollen toewijzen aan gebruikers en gebruikersgroepen na de registratie.

Opmerking:

U kunt over slechts één actieve registratie beschikken. Als u meer dan eenmaal probeert te registreren, ontvangt u een foutbericht.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij Application Services als een systeembeheerder.

 • Controleer of u het wachtwoord voor de darwin_gebruiker hebt. Dit wachtwoord is tijdens de installatie ingesteld. Zie De Application Services-toepassing starten.

 • De Application Services-CLI starten. Zie De CLI op afstand starten.

 • De IaaS-omgeving en endpoints van vRealize Automation moeten goed zijn ingesteld en geconfigureerd. Zie Installatie en configuratie en IaaS-configuratie voor virtuele platforms.

 • U moet over referentiegegevens voor SSO admin beschikken.

Procedure

 1. Ga naar de roo-shellprompt en registreer Application Services bij de vRealize Automation-server.
  register-vcac-server --componentRegistryUrl vCACServerURL --ssoAdministratorUsername 
  Gebruikersnaam --ssoAdministratorPassword Wachtwoord

  De componentRegistryUrl is de URL voor de vRealize Automation-selfservicecatalogus.

  Een URL voor componentRegistryUrl is bijvoorbeeld https://vcac-oci-071.eng.test.com.

  De registratie kan ongeveer 30 seconden in beslag nemen voordat het statusbericht Registratie vCAC-server is geslaagd wordt weergegeven.

 2. (Optioneel) Geef de serverinformatie van vRealize Automation weer.

  list-vcac-info

 3. (Optioneel) Als er wijzigingen zijn in de serverinformatie van vRealize Automation, registreert u Application Services bij de vRealize Automation-server.
  register-vcac-server --componentRegistryUrl vCACServerURL --ssoAdministratorUsername 
  Gebruikersnaam --ssoAdministratorPassword Wachtwoord --update
 4. (Optioneel) Maak de registratie van de vRealize Automation-server bij Application Services ongedaan om de toepassing bij een andere vRealize Automation-server te registreren.

  unregister-vcac-server

  Maak de registratie van de vRealize Automation-server alleen ongedaan als de server onbruikbaar wordt voor Application Services. Als u vervolgens Application Services registreert bij een andere vRealize Automation-server, worden de bestaande cloudproviders en implementatieomgevingen onbruikbaar omdat de onderliggende sjablonen niet langer geldig zijn. U verliest ook de toegang tot de bestaande Application Services-inhoud als de bedrijfsgroepen in de nieuwe en oude vRealize Automation-servers niet overeenstemmen.

Volgende stappen

Nadat u Application Services hebt geregistreerd bij vRealize Automation, moet u de cloudprovider en de sjabloon registreren. Zie De vRealize Automation-cloudprovider en -sjabloon registreren.