Met de vooraf gedefinieerde taak Aan domein toevoegen kunt u een Windows virtual machine toevoegen aan een Active Directory-domein, als onderdeel van het implementatieproces. Met de vooraf gedefinieerde taak wordt het hulpprogramma Netdom.exe van Windows Domain Manager gestart om deze bewerking te automatiseren.

Over deze taak

Met de vooraf gedefinieerde taak hoeft u niet handmatig een sjabloon voor Windows virtual machines te configureren met statische domeininstellingen en kunt u de taak aanpassen. Voor de vooraf gedefinieerde taak is een extra herstartcyclus nodig om het proces van toevoeging aan een Active Directory-domein te voltooien.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de titelbalk van Application Services, klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer Toepassingen.
 2. Klik op de naam van een op Windows gebaseerde toepassing.

  Er wordt een lijst met toepassingsversies weergegeven.

 3. Selecteer een toepassingsversie.
 4. Maak een implementatieprofiel.
 5. Volg in de wizard Implementatieprofiel de prompts voor Uitvoeringsplan.
 6. Klik op de knop Cluster uitvouwen (knop Cluster uitvouwen) in het geval van een geclusterd knooppunt.

  Als het geclusterde knooppunt niet wordt uitgevouwen, wordt de vooraf gedefinieerde taak alleen aan de eerste virtual machine in de cluster toegevoegd.

 7. Klik op de knop Scripttaak toevoegen (Een scripttaak toevoegen) en sleep een vooraf gedefinieerde taak naar de blueprint.

  Wanneer u een vooraf gedefinieerde taak sleept, worden ankers weergegeven (Taakanker) die aangeven waar u de vooraf gedefinieerde taak kunt neerzetten.

  Nadat u een vooraf gedefinieerde taak bij een knooppunt hebt neergezet, wordt het dialoogvenster Aangepaste taak toevoegen weergegeven.

 8. Selecteer de vooraf gedefinieerde taak in het vervolgkeuzemenu Naam bibliotheektaak.

  In het dialoogvenster worden de ondersteunde besturingssystemen, de details van de vooraf gedefinieerde taak, het script en eigenschapsdetails in het dialoogvenster weergegeven.

 9. Ga naar het tabblad Eigenschappen en configureer de eigenschappen.
  1. Selecteer de eigenschap domain_name, typ in het dialoogvenster Eigenschap bewerken een nieuwe naam voor het Windows-domein en klik op Opslaan.
  2. Selecteer de eigenschap domain_user, geef in het dialoogvenster Eigenschap bewerken de naam op van de gebruiker van het domein die aan de Active Directory kan worden toegevoegd en klik op Opslaan.
  3. Selecteer de eigenschap domain_password, typ in het dialoogvenster Eigenschap bewerken het gebruikerswachtwoord voor het domein en klik op Opslaan.
  4. (Optioneel) Selecteer de eigenschap apply_ou, wijzig in het dialoogvenster Eigenschap bewerken de nieuwe waarde in Ja zodat een specifieke organisatie-eenheid in het Active Directory-domein aan een Windows virtual machine kan worden toegevoegd en klik op Opslaan.
  5. (Optioneel) Selecteer de eigenschap domain_ou, geef in het dialoogvenster Eigenschap bewerken de organisatie-eenheid in het Active Directory-domein op en klik op Opslaan.
 10. Klik op OK.

  De vooraf gedefinieerde taak Aan domein toevoegen wordt aan het uitvoeringsplan toegevoegd.

 11. Controleer de instellingen van het implementatieprofiel en implementeer de toepassing.

Volgende stappen

Kijk of er een aangepaste taak aan de bibliotheek van Application Services moet worden toegevoegd. Zie Een aangepaste taak aan de bibliotheek toevoegen.