Wanneer u een gekoppelde kloon maakt, moet u een momentopname van een vRealize Automation virtual machine maken. Deze momentopname vereist een minimale hoeveelheid schijfruimte, waardoor een gekoppelde kloonimplementatie sneller is dan een kloonimplementatie.

Zie Een momentopname van een vRealize Automation-blueprint maken voor informatie over het maken van een momentopname van een machine. Raadpleeg de documentatie van VMware vSphere voor gerelateerde informatie over het maken van een momentopname van een VM-sjabloon met vSphere Client, .

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Blueprints > Blueprints.
 2. Klik op Nieuwe blueprint > Virtual > vSphere (vCenter) en geef de blueprint een naam. Geef de blueprint bijvoorbeeld de naam vCAC_LinkedClone.
 3. Vul de informatie op het tabblad Informatie over blueprints in.
 4. Selecteer op het tabblad Versie-informatie de optie Gekoppelde kloon in het vervolgkeuzemenu Actie.
 5. Selecteer een momentopname van de machine vCAC_Clone-VFF17Y0.
  1. Klik op het pictogram Bladeren naast het tekstvak Klonen van.
   Het dialoogvenster Momentopname selecteren wordt weergegeven.
  2. Selecteer de machine vCAC_Clone-VFF17Y0 en klik op Volgende.
  3. Selecteer de momentopname vCAC_Clone-VFF17Y0_snapshot en klik op Volgende.
  4. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.
   vCAC_Clone-VFF17Y0_snapshot wordt in het tekstvak Klonen van weergegeven.
 6. Geef, voor een op Windows gebaseerde vRealize Automation-blueprint, de naam van de aanpassingsspecificatie op in het tekstvak Specificatie aanpassing.
  U hebt de aanpassingsspecificatie gemaakt bij de voorbereiding van de sjabloon voor vCenter Server virtual machines.
 7. Configureer de tabbladen Eigenschappen en Acties zoals vereist en klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.
  De nieuwe blueprint, bijvoorbeeld vCAC_LinkedClone, wordt weergegeven op de pagina Blueprints.

Volgende stappen

Registreer de vRealize Automation-blueprint die is geconfigureerd voor gekoppelde kloonimplementatie, om in Application Services te gebruiken. Zie De vRealize Automation-cloudprovider en -sjabloon registreren.